Iepeningsteory

Yn it damspul sprekke we fan iepening, fuortsetting en fariant. Mei-noar foarmje hja de iepeningsteory.
Hjirûnder steane de ferskate iepeningsteory dy beskreaun binne oer it Fryske damspul.

Wolle jo daliks alle iepeningen downloade, dat kin. Hjirûnder in downloadlink fan it teoryboek. Boppesteande iepeningen stean hjir allegear yn fermeld.