Nijs

In soad praat op de einjûn fan de Strikers.

De tiid fljocht om. De Peaske is betiid en dêrom hâlde De Strikers ek betiid op. Om nei de peaskedagen ...
Verder Lezen

De Strikers wakker op ‘e trie nei winst op Nocht & Kriich út Aldegea.

Dat wie al wer in skoftke lyn dat de Stadige Strikers nei in oerwinning skoden yn de freonskiplike striid tsjin ...
Verder Lezen

Gekkichheden en kompetysje ferfalsing by de Strikers.

It is fansels altiten wer apart dat men it moai fynt om ris bûten de stringen te stappen. By de ...
Verder Lezen

Altiten kamp en dochs noch ferlieze.

Wat wie it moai dat nei in hiel skoft Hennie de Haan wer oanwêzich wie. Nei in ûngemak mei har ...
Verder Lezen

Bauke Bos hat wat mei frouwe Fortuna.

Wêr’t de faam Fortuna har tahâldt, witte wy fansels net alhiel, mar ien dingis wol wis: Bauke Bos is har ...
Verder Lezen

Jelle Wiersma wrâldkampioen FRYSK!

Ynternasjonaal damtoernoai Fryslân Iepen te Frentsjer – dei 5 FRJENTSJER – As ûnderdiel fan it toernoai Fryslân Open waard yn ...
Verder Lezen

Foeke Tiemensma wint Fryslân Open

Ynternasjonaal damtoernoai Fryslân Iepen te Frentsjer – dei 4 FRJENTSJER – Foeke Tiemensma die sneon 24 febrewaris wier bliken de ...
Verder Lezen

Foeke Tiemensma makket come-back by Frysk damjen

Ynternasjonaal damtoernoai Fryslân Iepen te Frentsjer – dei 3 FRJENTSJER – Nei 't er doedestiids tsjin de absolute top oanskoaske, ...
Verder Lezen

Grinzer Fedde Kramer reuzedeader by Frysk damjen

Ynternasjonaal damtoernoai Fryslân Iepen te Frentsjer – dei 2 FRJENTSJER – By it damtoernoai Fryslân Open wie der juster in ...
Verder Lezen

Friezen yn eigen damfariant oan kop

Ynternasjonaal damtoernoai Fryslân Iepen te Frentsjer - dei 1 FRJENTSJER – Yn it juster fan start giene ynternasjonale damtoernoai Fryslân ...
Verder Lezen

Fryslân Open 2024

Morgen, dinsdag 20 februari 2024, wordt in Franeker het startsein gegeven van het internationaal denksportevenement Fryslân Open 2024 van Stifting ...
Verder Lezen

Jelle Wiersma dochs wer kampioen Frysk damjen

HARTWERT – Regearjend kampioen Jelle Wiersma hie in beroerde start, mar wraksele him yn 'e rin fan it persoanlik kampioenskip ...
Verder Lezen

Tineke Teigeler profitearret fan de dip fan Ype Boelens.

Tineke Teigeler kin net alle moandeitejûnen komme te damjen by de Stadige Strikers. Dat is fansels spitich, mar har wurk dat ...
Verder Lezen

Marten Walinga noch oan kop by Frysk damjen

LOLLUM - Even liek it der sneon yn Lollum op dat it persoanlik kampioenskip yn it Frysk damjen al beslikke ...
Verder Lezen

Marten Walinga noch oan kop by Frysk damjen

1 / 2Marten Walinga noch oan kop by Frysk damjenLOLLUM - Even liek it der sneon yn Lollum op dat ...
Verder Lezen

Marten Walinga nimt kop by Frysk damjen

JORWERT - Fan 'e fjouwer koprinders yn it persoanlik kampioenskip damjen Frysk spul bleau tiisdeitejûn oan 'e ein fan 'e ...
Verder Lezen

In foutefestival yn it Swettehûs.

It gong moandeitejûn net sa sear oer de te spyljen partijen, mar mear oer de fouten en blunders , dy’t ...
Verder Lezen

By kampioenschap Frysk damjen leit alles noch iepen

SKEARNEGOUTUM - By de earste twa omlopen fan it persoanlik kampioenskip yn it damjen Frysk spul kaam net ien der ...
Verder Lezen

In gesellige jûn mar net sa’n soad echte yngewikkelde partijen.

De Stadige Strikers soenen graach in blyk mei dammers iepenje, mar ja dat giet sa mar net. Ferline jier sieten wy ...
Verder Lezen

Fan degradant dochs noch nei it tredde plak.

Ofrûne sneon wienen de Stadige Strikers der al hieldal  op ynsteld dat se nei ûnderen gean soenen. Se stienen doe ...
Verder Lezen

Hartwert klupkampioen Frysk damjen

De klupkampioenskippen fan it Dambûn Frysk Spul krigen in tradysjonele winner. Lykas sa faak wie Hartwert wer de sterkste, en ...
Verder Lezen

Oan de ein fan de fûke fangt men de fisk.

It damjen Frysk Spul is ûnder mear sa moai en yntressant, om’t faak de slach slein wurdt yn it einspul. De toppers ...
Verder Lezen

Trije efterinoar foar Groenedijk en Taeke Kooistra pakt njonken it NK FRYSK! ek de titel by it NK Frysk damjen

It Nederlânsk kampioenskip damjen hie krekt as de foargeande edysjes in spannende ein. Op 'en nij moasten Jan Groenendijk en ...
Verder Lezen

Jitse Slump komt tichtby poadiumplak. Jelle Wiersma noch in heal punt efter koprinder Taeke Kooistra.

De ien nei lêste dei waard iepene troch wethâlder Pieter van der Zwan, oan it boerd fan de âldste dielnimmer, ...
Verder Lezen

Baliakin en Kooistra oan ‘e lieding

It topduel tusken Jan Groenendijk en Alexander Baliakin like even wat te wurden, mar beide spilers fûnen remize úteinliks ek ...
Verder Lezen

Spanning oan kop fan it NK damjen

Groenendijk en Baliakin nei 8 omlopen wer op likense hichte It Nederlânsk kampioenskip damjen yn Drachten begûn juster mei in ...
Verder Lezen

Baliakin oan kop by NK damjen

Omloop njoggen fan it Nederlânsk kampioenskip brocht trije flotte útslaggen, en dat wie yn dit toernoai noch net earder bard ...
Verder Lezen

Spanning oan kop fan it NK damjen

Groenendijk en Baliakin nei 8 omlopen wer op likense hichte It Nederlânsk kampioenskip damjen yn Drachten begûn juster mei in ...
Verder Lezen

Jan Groenendijk hat maksimale skoare

Dei fjouwer fan it Nederlânsk kampioenskip damjen hie wer in dûbelde omloop yn 'e oanbieding. De moarns hie elts fansels ...
Verder Lezen

Troch de gesellichheid fergeaten guon Strikers om te damjen.

De freonskiplike twastriid tusken damklup Hartwert en de damklup De Stadige Strikers fan Skearnegoutum hat wer plakfûn. Nei dizze twastriid ...
Verder Lezen

Tredde omloop Frysk damjen mei in grutte ferrassing

De tredde omloop fan it Nederlânsk kampioenskip yn it Frysk damjen kin mei rjocht en reden in grutte ferrassing neamd ...
Verder Lezen

Favoriten nimme de kop en offerjen blykt wer sterk yn it Fryske spul

NK damjen en NK Frysk damjen, 14 o/m 23 desimber 2023 yn Drachten. Dei 2 (15 desimber), omloop 2 Frysk ...
Verder Lezen

NK Ynternasjonaal en Frysk Damjen 2023

Debutanten ferrasse op NK damjen Yn 'e earste omloop fan it Nederlânsk kampioenskip damjen yn Drachten ferrasten Matheo Boxum en ...
Verder Lezen

Is Willem Schaap wer in ronde fierder yn de Fryslân Kup?

It wie fan te foaren net in útmakke saak dat Willem Schaap de tredde ronde helje soe. Op moandeitejûn lêstlyn ...
Verder Lezen

Mei likefolle dammers as ferline jier dochs wer in moai Stryk ta toernoai.

It like der yn earste ynstânsje op dat it oantal dammers in stik leger wie as oars, mar in weromblik ...
Verder Lezen

Skearnegoutum pakt miniklupkampioenskip wer werom

Op freedtejûn 1 desimber wie de boppeseal fan kafee "Het Wapen van Baarderadeel" yn Jorwert it striidtoaniel fan it miniklupkampioenskip ...
Verder Lezen

Al mear as fjirtich jier fiif tsjin fiif mei Sinteklazedamjen.

It is in aardichheid dat it fiif tsjin fiif al sa lang yn Skearnegoutum bestiet. Tsjintwurdich hat dat spultsje de ...
Verder Lezen

Damtoernoai 8 desimber te Skearnegoutum

Stryk – ta damtoernoai Frysk spul op freed 8 desimber yn it Swettehûs te Skearnegoutum Oanfang 19.30 Prizen: hearlike oranjekoeken ...
Verder Lezen

Mei ien houtsje foar wint men faak mar net altiten.

It like allegearre sa moai foar Willem Schaap. Yn it middenspul kaam er mei in moai setsje in houtsje foar ...
Verder Lezen

Utslaggen út it ferline telle net mear.

Der binne fan dy jûnen dan liket it wol sa dat hoe’t it altiten wie, fier efter ús leit. Yn ...
Verder Lezen

Walinga wint Wapenpartij

It iepen kampioenskip fan "Het Wapen van Baarderadeel" is wûn troch Marten Walinga. De beslissing yn Jorwert foel al ier yn ...
Verder Lezen

Italjaansk, Tsjechysk en Frysk stiene sintraal moandeitejûn.

Ferline wike gyng it yn it bysûnder om de Fryslân Kup en ôfrûne moandei waarden  hiele oare farianten beoefene. Fansels ...
Verder Lezen

Walinga en Wiersma nimme kop yn Wapenpartij

Ofrûne tiisdei wiene yn Jorwert de earste twa omlopen fan it Iepen Kampioenskip fan it "Wapen van Baarderadeel". Der hiene ...
Verder Lezen

Trije fan de fiif Strikers in omloop fierder yn de Fryslân Kup.

Moandeitejûn 30 ok tober wie foar de Stadige Strikers de jûn fan de Fryslân Kup. De tsjinstanners fan de thússpyljende ...
Verder Lezen

De froulju wienen der wer en hoe….

Us twa froulju sietenal ier en betiid yn ús damseal. Us damseal is tsjintwurdich it boarterslokaal fan de basisskoalle en ...
Verder Lezen

Gjin froulju moandeitejûn en dochs wie it stil.

Men seit dan wol ris as der froulju by binne dan binne de mannen stiller as gewoanwei. Dêrmei wol men ...
Verder Lezen

Oer alle fjouwer partijen wie wol in boek te skriuwen.

Soms rint it sa en dan is it net oars, mar it wie wol spitich dat de ôfrûne moandeitejûn mar ...
Verder Lezen

Frysk Spul foar de Stadige Strikers in himelsk kado?

Ferline wike moandeitejûn hawwe de Stadige Strikers foar de earste kear de koppen wer byelkoar stutsen en de saken oangeande ...
Verder Lezen

Dambûn Frysk Spul siket nije online kampioenen

It Dambûn Frysk Spul siket mei gauwens jonge Fryske spilers, fan op syn heechst 16 jier, dy’t online Frysk damjenleare ...
Verder Lezen

Dambond Fries Spel zoekt nieuwe online kampioenen

De Dambond Fries Spel zoekt op korte termijn jonge Friese spelers, van maximaal 16 jaar oud, die online Fries dammen ...
Verder Lezen

Willem Schaap pakt op de lêste jûn noch in fol punt wylst dat in healtsje wêze moatten hie.

De kompetysje is mei hoarten en stjitten ta in ein kommen. Nije wike wurde op de einjûn de prizen útrikt, ...
Verder Lezen

FREED 31 MAART FINALE FRYSLANKUP FRYSK DAMJEN

De finale fan de Fryslankup giet dit jier tusken Tjerk Wijbinga (Arum) en Taeke Kooistra (Hartwerd). Tjerk fersloeg yn de ...
Verder Lezen

Strikers ferlieze aldermachtichst fan Aldegea, mar gjin djipterekôr.

De Stadige Strikers hienen der al net sa’n soad ferdúsje yn, doe’t se nei damklup Nocht en Kriich yn Aldegea ...
Verder Lezen

Willem Schaap wie op reis om kampioen te wurden, mar

Twa wiken efterelkoar wie Willem Schaap net fan de partij. Hij wie net rjocht fit neffens eigen sizzen, mar moandei ...
Verder Lezen

Hennie de Haan wie wêr paraat en hoe.

It sit de Stadige Strikers op ‘t heden net mei: se ha te meitsjen mei personele problemen. Sjoerd Jan Bakker ...
Verder Lezen

Tineke Teigeler soarget foar konsternaasje by de Stadige Strikers.

Faaks is it sa dat wat de útslaggen fan de damspullen wêze sille, wol te foarsizzen is. Elk wit wol ...
Verder Lezen

Jelle Wiersma dochs wer kampioen Frysk damjen

De Gastmar – Hy moast fier wei komme, Jelle Wiersma. Hy sette it persoanlik kampioenskip yn it Frysk damjen sels ...
Verder Lezen

Offalrace by Frysk damjen

Offalrace by Frysk damjen Der komt wat tekening yn 'e striid om it persoanlik kampioenskip yn it damjen Frysk spul ...
Verder Lezen

Fan fuortjaan is noch nea immen ryk wurden.

Boppesteande útspaak brûkte âld lid en silger Bauke de Boer wol gauris. Sok tinken die by ien fan de Strikers ...
Verder Lezen

Taeke Kooistra nimt kop bij damkampioenskip

Yn it sneon yn Aldegea-SWF begûne persoanlik kampioenskip yn it damjen Frysk spul hat Taeke Kooistra allinnich de kop naam ...
Verder Lezen

Foar de tredde kear siet der net yn.

Yn 2019 en 2022 waarden de Stadige Strikers klupkampioen! Ofrûne sneon hiene se de kâns om dêr in trijekaart fan ...
Verder Lezen

Foto’s klupkampioenskip 2023

Understeand inkele foto's fan de klupkampioenskippen 2023 yn Restaurant en Partycentrum Bergsma Easterein. De foto's binne makke troch bûnsfotograaf Bauke ...
Verder Lezen

Lollum ferrassend klupkampioen Frysk damjen

It klupkampioenskip yn it damjen Frysk spul is ôfrûne sneon ûnferwachte wûn troch "De Rûge Wolf". De klup út Lollum-Waaksens ...
Verder Lezen

Allerhande nijs fan de lêste tiid.

De damferslachjes binne der sa’n bytsje by yn sketten sa om âld en nij hinne. Dêrom is hjir in ynhelslach, ...
Verder Lezen

Nei trije jier wer priisdammerij yn “It Terpshûs” yn Hartwert

Op 7 jannewaris wie der wer in damdei yn Hartwert. Yn 2021 en 2022 koe dizze damdei fanwegen koroana net ...
Verder Lezen

Hans Jansen Nederlands kampioen FRYSK!

Amsterdammer Hans Jansen is na een beslissingspartij tegen Dicky van der Meer overtuigend kampioen FRYSK! Geworden. Op vrijdag 30 december ...
Verder Lezen

Damtoernoai op 7-1-2023 te Hartwert

Op 7 jannewaris is der wer in damdei yn Hartwert. Sa as gewoanlik wurd der yn Hartwert in âlderwetske partij ...
Verder Lezen

Iepen Nederlânsk Kampioenskip FRYSK

Bêste dammers, Hjirby in útnoeging foar it folgjende Iepen Nederlânsk Kampioenskip FRYSK!, op freed 30 desimber 2022, fan middeis 1 ...
Verder Lezen

Folkert Groenveld de grutte winner fan it Stryk-ta toernoai fan de Stadige Strikers

Freedtejûn 16 desember wie Skearnegoutum mar kwealik te finen troch de mist, mar dochs kamen der 18 dammers op dizze ...
Verder Lezen

Sinteklazedamjen in âld ferhaal.

It wie likegoed wer tige oangenaam hoewol’t it sinteklazedamjen al in âlde ferhaal is. De measte dammers fine it geweldich ...
Verder Lezen

Stryk-Ta damtoernoai Skearnegoutum

Stryk – ta damtoernoai Frysk spul op freed 16 desimber dan is der gjin wk fuotbal mar dus wol damjen ...
Verder Lezen

Loting 2e ronde Fryslânkup

Onderstaand de loting voor de tweede ronde Fryslankup. Cor Kooistra - Dicky v/d Meer Liuwe Westra - Rein Jan Walinga ...
Verder Lezen

Der is altiten wol wat te skriuwen.

De lêste wiken wienen der gjin ferslachjes mei de damprestaasjes fan de Stadige Strikers. Dat hie wol wat te meitsjen ...
Verder Lezen

Útslach Fryslânkup

Hjirbij de utslaggen fan de eerste ronde fan de Fryslankup. Willem Hoekstra (wint mei Frysk) - Bernard Kroon (wnf) 1/2 ...
Verder Lezen

Hartwert miniklupkampioen

Neidat koroana oant twa kear ta dwerse kneppels smiet, koe it miniklupkampioenskip yn 2022 einliks wer ris trochgean. Op freedtejûn ...
Verder Lezen

Wiersma wint Wapenpartij

Wiersma wint Wapenpartij Op 'e tiisdeitejûnen 1 en 8 novimber waard yn Jorwert wer it Iepen Kampioenskip fan "Het Wapen ...
Verder Lezen

De dammers mei in rotgong troch de spullen hinne.

It bart net sa faak dat de Stadige Strikers earder klear binne as it sjongkoar ferline jier en no dit ...
Verder Lezen

De iene damjûn is de oare net.

Damjen by de Stadige Strikers jout altiten wol wer bysûndere mominten. En somtiden riget it iene momint him fêst oan ...
Verder Lezen

Bauke Bos brânt der fuortendaliks al yn!

De Stadige Strikers kamen moandeitejûn foar de twadde kear byelkoar. Ferline wike de lêste moaneitejûn fan septimber holden se in ...
Verder Lezen

Taeke Kooistra wint de Fryslân Kup

Freed 29 april is de finale fan de Fryslân Kup 2021-2022 ferspile yn kluphûs SieSa te Blauhús. Yn de finale ...
Verder Lezen

Feestjûn en de einjûn fan de Stadige Strikers yn ien lang wykein.

Der stie hieltiid noch in feestjûn yn ferbân mei harren 40 jierrich jubileum, op de Strikers te wachtsjen. It feest ...
Verder Lezen

De Stadige Strikers wer klupkampioen en hoe

Men kin fan tinken wol ha, dat it by de Stadige Strikers moandeitejûn tige oangenaam fertoevjen wie. De sneons wie ...
Verder Lezen

Skearnegoutum wer klupkampioen

Nei in jier ûnderbrekking koe it klupkampioenskip yn it Frysk damjen ôfrûne sneon dochs noch holden wurde, ek al wie ...
Verder Lezen

Moai foar Hennie neffens de frou fan de ferliezer.

It libben fan in dammer falt sa no en dan net mei. Nim as foarbyld ús foarsitter. Dy man sit ...
Verder Lezen

Damkampioenskip noch net beslikke

  By it yngean fan 'e finale fan it persoanlik kampioenskip yn it damjen Frysk spul stiene  trije dammers lyk ...
Verder Lezen

Koptrio

  En doe hiene we ynienen trije man boppeoan. Yn dizze kolommen is al earder memorearre dat it persoanlik kampioenskip ...
Verder Lezen

Jelle Wiersma nimt kop by Frysk damjen

  Skearnegoutum - Yn 'e earste trije omlopen fan it persoanlik kampioenskip by it damjen Frysk spul wie it optreden ...
Verder Lezen

It wie wat in suterige boel by de Strikers.

It is alle jierren wer sa dat der op de moandeis foar de tredde partij fan it persoanlik kampioenskip fan ...
Verder Lezen

Rommelsoadsje by persoanlik kampioenskip

Net ien kin it helpe, mar it persoanlik kampioenskip is no wol hiel ûnoersichtlik wurden, alhiel by de twadde acht ...
Verder Lezen

Dammers oan inoar weage

Lollum -- Nei in jier oerslaan is sneon it persoanlik kampioenskip yn it damjen Frysk spul sneon wer fan 'e ...
Verder Lezen

Oer it algemien wienen de measte partijen gau beslikke.

By de Strikers wienen der moandeitejûn eins gjin partijen fan de lange azem. Nee de measte spilers makken der gau ...
Verder Lezen

It hat wat duorre foardat de winst der wer ris wie

By guon dammers is it frij normaal dat se wyk yn wyk út de winst pakke, mar der binne fansels ...
Verder Lezen

Der is nei de tiid noch hiel wat oer praten.

Der binne fan dy partijen dêr wurdt krekt wat mear as gewoanwei oer nei praten. Dat wie moandeitejûn ek it ...
Verder Lezen

Der waard bot flatere moandeitejûn; net allinne by de Strikers.

De Stadige Strikers hienen moandeitejûn fjouwer dammers yn harren fermidden, dy’t ûnder inoar útmeitsje moasten wa’t mei de persoanlike kampioenskippen ...
Verder Lezen

Siebren Dyk falt ôf

Nei in lyts twa moanne fan stilstân liket de dammerij wer wat út 'e tichtset te kommen. Ien fan 'e ...
Verder Lezen

Wy koenen gelokkich wer op it echte boerd.

De perskonferinsje wie ôfrûne freed noch mar kwalik ôfrûn of it bestjoer fan de Stadige Strikers hie al in meeltsje ...
Verder Lezen

Stryk- ta wedstryd yn Skearnegoutum in slagge toernoai

De priisdammerij telde mar in lyts oantal dammers mar it wie lykwols in sukses. Yn earste ynstânsje stienen der 16 ...
Verder Lezen

Stryk-ta toernoai 18-12-2021 te Skearnegoutm

Stryk – ta damtoernoai Frysk spul net op freed mar op sneon 18 desimber yn it Swettehûs te Skearnegoutum. Elk ...
Verder Lezen

Kandidatetoernoai tredde acht krijt ferfolch

Wêr't de meast pessimistyske swarttinker al benaud foar wie, dat is moandeitejûn yn Jorwert útkaam. Nei de trije omlopen foar ...
Verder Lezen

De wrâldkampioen wie moandeitejûn yn ús fermidden.

It is fansels wol bysûnder dat men as klup sizze kin: “De wrâldkampioen Frysk spul wie yn üs fermidden!” In ...
Verder Lezen

Security en sekuer damjen leit ús koroanabewiistsjekker wol.

Mooglik komt it trochdat er okkerdeis 50 wurden is: Dat sekuere damjen fan Bauke Bos. Hy hat it al faker ...
Verder Lezen

Jorwerters te sterk foar Hartwerters

Op moandei 15 novimber wie yn Aldegea de twadde omloop fan 'e pleatsing foar de tredde acht. Lykas bekend binne ...
Verder Lezen

Wiersma wint Wapenpartij

  It siet der nei de earste jûn al wat oan te kommen, want doe naam er fuortdaliks de kopposysje ...
Verder Lezen

In juwiel fan in einspul, It Fryske spul is machtich moai.

De dammers fan Damklup de Stadige Strikers sieten moandeitejûn wer yn it boarterslokaal fan de skoalle. Dat is in moai ...
Verder Lezen

Twa kampspullen by tredde acht

Hoewol't it noch mar begjin novimber is, binne de persoanlike kampioenskippen eins al fan 'e ein gien. Der moat nammentlik ...
Verder Lezen

De punten fleane Bauke Bos de bek yn!

Of der sit him in ingeltsje op it skouder of hy hat gewoan sûnder sa’n geloksingeltsje in aldermachtichst soad gelok ...
Verder Lezen

Taeke Kooistra wint Fryslânkup.

De finale fan de cup (nog fan 2020) gie tusken Teake Kooistra en Marten Walinga. Troch de corona regels sùnder ...
Verder Lezen

Nuveraardige saken by de Stadige Strikers.

It gong der eins wol wat om wei by de Strikers moandeitejûn. Hoewol ús topdammers net oanwêzich wienen, gong in ...
Verder Lezen

finale fan ’e Fryslânkup yn Blauhús te folgjen

De finale fan ’e Fryslânkup yn Blauhús te folgjen, dan is hjir ek noch in streekrjochte link https://toernooibase.kndb.nl/applet/oerterpapplet2.0/viewsemilive/show_live_games.php ...
Verder Lezen

“Ik wol wol kamp!”sei Dykstra.

Remizes komme yn it Fryske spul net sa folle foar. Freedtejûn waarden der yn Sânfurd 75 potsjes spile en der ...
Verder Lezen

In djipterekôr by de Strikers

Oer it generaal is in rekôr altyd moai om te beheljen, mar it rekôr by de Strikers moandeitejûn net: it ...
Verder Lezen

Finale 5e Fryslânkup tussen Marten Walinga en Taeke Kooistra

Freedtejûn 22 oktober wurdt yn klubhûs Siesa, Blauhús de finalewedstriid fan de Fryslankup ferspile. Dizze partij wurdt altyd as ôfsluter ...
Verder Lezen

Der kinne noch mear by by de Strikers.

De Stadige Styrikers binne wer los. Al twa moandeitejûnen ha se byinoar west. In wike ferlyn gyng it foaral om ...
Verder Lezen

Folkert Groenveld wint ook laatste partij

Met de overwinning in de laatste partij van de WK tweekamp Walinga-Groenveld heeft Groenveld in de match een nog voor ...
Verder Lezen

Folkert Groenveld wint de 10de partij

Met deze overwinning werd de onderlinge stand iets dragelijker in het wereldkampioenschap Fries dammen. De stand is nu 7½-2½. Maar ...
Verder Lezen

Walinga wint opnieuw

In een gecompliceerde partij in de WK tweekamp Fries dammen was Walinga in de 9e ronde de meeste gelukkige, Folkert ...
Verder Lezen

Marten Walinga opnieuw Wereldkampioen

De wedstrijd is voorbij, de tweekamp gaat verder Met overmacht heeft Marten Walinga de tweekamp om de wereldtitel Fries dammen ...
Verder Lezen

Walinga staat aan de vooravond van de overwinning

In de zevende partij in de match om de wereldtitel Fries dammen 2021 heeft Maarten Walinga een afgetekende overwinning behaald ...
Verder Lezen

Eerste remise in tweekamp

Na vijf beslissingen in de WK tweekamp Walinga- Groenveld is er vandaag de eerste remise. Dat lag niet voor de ...
Verder Lezen

Folkert Groenveld Wint!

Folkert Groenveld heeft in de vijfde partij van de WK match Fries dammen laten zien het nog te kunnen. Hij ...
Verder Lezen

Walinga wint ook vierde matchpartij

Het begint er dramatisch uit te zien voor uitdager Folkert Groenveld in de tweekamp in het WK Fries Dammen. Voor ...
Verder Lezen

Walinga wint ook derde matchpartij

De winst in de match om de wereldtitel Fries dammen dreigt langzamerhand de kant van Marten Walinga op te gaan: ...
Verder Lezen

Marten Walinga wint ook tweede partij van de tweekamp om de wereldtitel!

Met een fantastische combinatie won Marten Walinga toch nog verrassend de tweede partij. Lang werd er voorzichtig gespeeld, met lang ...
Verder Lezen

Marten Walinga wint op wonderlijke wijze eerste partij in WK tweekamp.

In een spectaculaire partij won wereldkampioen Marten Walinga op verrassende wijze in een slechte stand van uitdager Folkert Groenveld. De ...
Verder Lezen

Schaap komt niet op dam

Eerste Tweekamp om de wereldtitel Fries dammen Walinga-Groenveld 10-22 augustus 2021: WK match Fries Dammen 2021 Bij de opening van ...
Verder Lezen

Tweekamp om de tweede wereldtitel Fries dammen Marten Walinga – Folkert Groenveld

Bij Het Brouwdok, Nieuwe Willemskade 8, 8862 RZ Harlingen vindt de openingshandeling plaats. Dinsdag 10 augustus om 15.30 uur spelen ...
Verder Lezen

Rubryk 20-11-2020

It dambûn hie freed 13 novimber in priisdammerij op lidraughts.org útskreaun. Nei oardel oere kamen de bekinde kopstikken boppe driuwen ...
Verder Lezen

In hege kampskoare by de Stadige Strikers en in partij ferskiten.

Yn de twa eardere kompetysjejûnen fan dit seizoen waard der net ien kear kamp spile. Ofrûne moandeitejûn einigen mar leafst ...
Verder Lezen

Ik wist it net mear.

Boppesteande útspraak waard dien troch ien fan de Stadige Strikers. Hy krige te meitsjen mei de teory fan in partij ...
Verder Lezen

Hooplik bliuwe de Strikers neagatyf en damje se posityf.

It is wat yn ús wrâldsje mei al dy koroana ynfeksjes. Fansels gie it dêr ferline wike op de earste ...
Verder Lezen

Fluchdamjen giet net troch

Y.f.m. it Corona-firys en alles wat dêr mei gearhinget giet it fluchdamjen yn it Joo te Aldegea kommende freed 20 ...
Verder Lezen

Foeke Tiemensma wint Sûkerbôle fan 1,5 meter yn de Bakkerij Siesling-Tresoar-Partij

Op 4 novimber 2019 sette in histoaryske partij Frysk damjen út ein: de Bakkerij Siesling-Tresoar-Partij, tusken útdager Foeke Tiemensma te ...
Verder Lezen

De ein is al wer sa’n bytsje yn sicht.

As de persoanlike kampioenskippen en Fryslân Open achter de rêch is, skarrelje De Strikers al aardich nei de ein fan ...
Verder Lezen

Jelle Wiersma wereldkampioen Frysk!

Vanaf het begin liet Marten Walinga er geen twijfel over bestaan dat hij ook in het FRYSK! zijn mannetje staat ...
Verder Lezen

Folkert Groenveld Kampioen Fryslân Open 2020

Franeker, 7 maart 2020 Folkert Groenveld Kampioen Fryslân Open 2020 na spectaculaire barrage tegen Alexander Georgiev In een noodzakelijk geworden ...
Verder Lezen

Start finalerondes Fryslân Open 2020

Franeker, 6 maart 2020 Hein de Vries en Alexander Georgiev winnen eerste partij van de finale in het Fryslân Open ...
Verder Lezen

Slotdag voorrondes Fryslân Open 2020

Franeker, 6 maart 2020 Jelle Wiersma winnaar voorrondes Fryslân Open 2020 Ook de laatste ronde in het WK kandidatentoernooi kende ...
Verder Lezen

6e ronde Fryslân Open 2020

Franeker, 5 maart 2020 Jelle Wiersma aan kop, Georgiev herpakt zich. Spectaculiare Fryslân Open In een spectaculaire 6e ronde blunderde ...
Verder Lezen

Begin Fryslân Open 2020

Franeker 4 maart 2020 Favorieten Georgiev en Kooistra onderuit. Verrassend was het verlies van 18-voudig kampioen Taeke Kooistra in de ...
Verder Lezen

Uteinlik wie Jan de man fan de jûn.

It damjen fan Jan Castelein hie noch wat better kinnen, mar hied er dy iene flater net makke, dan hie ...
Verder Lezen

Aldegea sette de Strikers wer te plak.

Dat de Stadige Strikers al sa’n bytsje njonken de skuon rûnen de lêste tiden, is by de folgers fan dizze ...
Verder Lezen

De Strikers fierden harren feestje.

It hat efkes duorre, mar ôfrûne moandeitejûn wie it der dochs: it kampioensfeest fan de Stadige Strikers. Fansels ha alle ...
Verder Lezen

Utslaggen kampioenskippen jeugd Frysk Damjen 2020

Dizze sneontemiddei wiene der 14 jonge dammers nei Skearnegoutum ta kaam om de titel Frysk kampioen te winnen. De lieding ...
Verder Lezen

Jelle Wiersma prolongearret damkampioenskip

Sneon die yn Skearnegoutum bliken dat Jelle Wiersma dochs wier de sterkste spiler is yn it damjen Frysk spul. Dat ...
Verder Lezen

As jo it witte, is it sa maklik.

Foar de omstanners en dat wienen der noch mar in pear, wie it sa maklik. Mar wat foar de iene ...
Verder Lezen

Taeke Kooistra oan kop by persoanlik kampioenskip

Guon hiene him al ôfskreaun, mar dochs giet 18-fâldich kampioen Taeke Kooistra nei 5 fan ‘e 7 omlopen no wol ...
Verder Lezen

Slachfjild Jorwert

De tredde omloop fan it persoanlik kampioenskip yn it damjen Frysk spul wurdt tradysjoneel ferspile op in tiisdeitejûn op ‘e ...
Verder Lezen

Favoryt Jelle Wiersma stroffelet

It persoanlik kampioenskip yn it damjen Fryk spul begûn ôfrûne sneon fuort al mei in grutte ferrassing. Jelle Wiersma, de ...
Verder Lezen

Utslaggen 3e ronde Fryslankup en lotting 4e ronde

Hjir de útslaggen fan de tredde ronde. Teake Kooistra             -           Dicky van der Meer. 1 - 0 Sybren Dyk                  -           ...
Verder Lezen

De glim op it gesicht wie der jûn wer.

It is altiten moai as jo fleurich troch it libben geane. Wat is it in genot foar in oar om ...
Verder Lezen

Utnoeging foar kampioenskip Frysk Damjen foar froulju

Utnoeging foar kampioenskip Frysk Damjen foar froulju Op sneon 15 febrewaris wurde de 6e en 7e rûnte fan it Persoanlik ...
Verder Lezen

De Strikers binne it geloksealige gefoel fan it kampioen wêzen noch net kwyt.

As it mei grutte letters op de foarsiden fan de Snitser en Boalserter stiet, dan bliuwt men troch de omstanners ...
Verder Lezen

Rubryk 17-1-2020

Bûnsfoarsitter Liuwe Westra (wyt) en Dicky van der Meer spilen op 16 desimber yn de tredde omloop fan de ‘tredde ...
Verder Lezen

Persoanlike kampioenskippen 3e acht – 4e rûnte

Kommende freed 17 jannewaris wurde yn kluphûs SieSa te Blauhûs wer fjouwer partijen yn de fjirde rûnte fan it persoanlike ...
Verder Lezen

It koe net , mar it wie al safier

Fansels waard der neipraat oer de grutte prestaasje fan it earste achttal fan de Stadige Strikers, ôfrûne sneon yn Easterein ...
Verder Lezen

Damklup Hartwert kopke-ûnder

Sensaasje en gjin ein, sneon by it klupkampioenskip yn it damjen Frysk spul yn seal Bergsma yn Easterein. De damklup ...
Verder Lezen

Spannende striid om klupkampioenskip Frysk damjen ferwachte

Kommende sneon stride de ferienings dy't oansletten binne by it Dambûn Frysk Spul yn seal Bergsma yn Easterein wer om ...
Verder Lezen

Slagge earste damdei fan 2020 yn Hartwert.

Op de earste sneon fan it nije jier organisearret damklup Hartwert al sûnt har bestean har jierlikse wedstriid. Der wiene ...
Verder Lezen

Hartwert wie De Strikers de baas yn in spannend treffen.

It âldjier kin damklup De Stadige Strikers suver net moaier ôfslute as yn in treffen tsjin damklup Hartwert e.o. Yn ...
Verder Lezen

Loting 3e ronde Fryslânkup

Hjir de lotting fan de tredde ronde. Teake Kooistra - Dicky van der Meer. Sybren Dyk - Herman terw/van Scheltinga ...
Verder Lezen

Utslaggen 2e ronde Fryslânkup

Hjir de utslaggen fan de twadde ronde fan de Fryslankup. Siebe Walinga - Hein de Vries 1 - 0 Marten ...
Verder Lezen

5e NK FRYSK! – Jelle Wiersma kampioen en entree van een verrassende debutant

Juster is de Wommelser Jelle Wiersma mei oermacht Nederlânsk Kampioen FRYSK! wurden. FRYSK! is Frysk Damjen, mar dan mei fiif ...
Verder Lezen

útslaggen begjinners, pupillen, jeugd

Utslaggen earste foaromloop begjinners, pupillen en jeugd freed 28 desimber te Blauhús begjinners: Freark Smink (Baaium), Wytse Breeuwsma (Wommels), Ids ...
Verder Lezen

Troch sleauwichheden ferlieze yn de heechste klasse.

It wie hast net te leauwen, dat der twa man troch enoarme sleauwichheden harren partijen út hannen jûgen. Men kin ...
Verder Lezen

Damdei 4 jannewaris yn Hartwert

Op 4 jannewaris om 10:00 oere is der wer in damdei yn Hartwert. Sa as gewoanlik oardel oere op 'e ...
Verder Lezen

Rubryk 27-12-2019

Yn de lêste rubryk fan 2019 sawn miniatuerkes fan Roel Bergsma. Folle wille mei it oplossen en in goed 2020 ...
Verder Lezen

Priisdamjen: 18 dammers op papier en 16 achter de buorden.

Skearnegoutum. Op freedtejûn 20 desimber hold damklup De Stadige Strikers harren priisdamjen. In wedstriid wêr’t wolris mear dammers oan meidien ...
Verder Lezen

Rubryk 20-12-2019

Nei de promoasje yn 1984 helle Willem Bakker yn 1985 syn 5-e titel. Dat die er hast om de tsien ...
Verder Lezen

Persoanlike kampioenskippen 3e acht – 3e rûnte

Op moandei 16 desimber waarden yn it Joo yn Aldegea fjouwer partijen yn de tredde rûnte fan it persoanlike kampioenskip ...
Verder Lezen

Weryntrêder Jan de Jager fan de partij.

As de foarsitter Jan de Jager it boekje Oer Alles bringt, dan damme se altiten in potsje en strike noch ...
Verder Lezen

Moaie striid tusken betûfte Hennie en nijeling Kees.

Moandeitejûn ferrûn net oars as oare damjûnen. Ek dizze reis soarge wer foar ferrassing en spanning. Spanning siet der foaral ...
Verder Lezen

Rubryk 6-12-2019

It persoanlik kampioenskip yn de ‘tredde acht’is al begûn. De grutte kanonnen komme yn febrewaris yn aksje. Ien der fan ...
Verder Lezen

Hy mocht it sinterklaazjen net mear meimeitsje.

o wisten de Stadige Strikers wol dat ús nestor it net sa lang mear meitsje soe, mar dochs misten wy ...
Verder Lezen

Persoanlike kampioenskippen 3e acht

Op tongersdei 28 novimber waarden yn de Gaastmar trije partijen yn de twadde rûnte fan it persoanlike kampioenskip yn de ...
Verder Lezen

Lotting twadde ronde Fryslankup

Hjir is de lotting fan de twadde ronde fan de Fryslankup. Siebe Walinga - Winaar Hein de Vries - Tjerk ...
Verder Lezen

Utslaggen kampioenskip FRYSK! te Wurdum

Juster is it kampioenskip Frysk Damjen foar basisskoallen by Hotel Duhoux te Wurdum wûn troch it Italjaanske team fan de ...
Verder Lezen

Utslaggen 1e ronde Fryslankup

De utslaggen fan de eerste ronde foar de Fryslankup . Liuwe Westra - Leo Altena 0 - 1 Marten Walinga ...
Verder Lezen

Willem Schaap wie der wer en hoe.

De measte dammers kamen moandeitejûn op ’e proppen. Lykwols slagge it trije fan ús dammers net om oanwêzich te wêzen ...
Verder Lezen

Persoanlike kampioenskippen 3e acht

Op moandei 18 novimber gie it persoanlike kampioenskip yn de tredde acht los. It dambûn Frysk Spul wurket mei trije ...
Verder Lezen

Rubryk 22-11-2019

Al wit hoe lang damt Kees Tijssen mei yn de top fan it Frysk damjen. Mei in grutte kennis fan ...
Verder Lezen

Nestor Bauke de Boer wûn de earste thúswedstriid.

Elkenien fan dejingen dy’t it damjen Frysk spul tige genegen is, wit, dat Bauke de Boer tige fertroud is mei ...
Verder Lezen

Persoanlik kampioenskip ‘tredde acht’

Yn neifolging fan it súkses fan de Blauhúster Fryslân Kupdocht it dambûn no hiel foarsichtich in proef mei it spyljen ...
Verder Lezen

In kluplûn mei Persoanlike Kampioenskippen, Fryslân Kup en kompetysje.

It wie moandeitejûn in gesellige en sportive drokte yn it Swettehûs te Skearnegoutum. Der sieten net allinne de fertroude gesichten ...
Verder Lezen

Sjoerd Huitema hie mear fertsjinne.

Wat joech Sjoerd Huitema partij oan Willem Schaap. It wie foar alle omsitters in genot om nei te sjen. Bauke ...
Verder Lezen

Rubryk 8-11-2019

Pieter Hoogterp is de foaroanman fan de Gaastmarder klup ‘Stryk Op’. Ferline jier spile hy foar de twadde kear yn ...
Verder Lezen

Loting 1e ronde Fryslan kup

Understeand de loting fan de 1e ronde Fryslan kup. Liuwe Westra - Leo AltenaMarten Walinga - Jurjen FrankenaBauke Bos - ...
Verder Lezen

De soan pakt syn heit even aardich oan.

Ek moandeitejûn wienen der krekt as ferline wike fjouwer lege stuollen. Gelokkich fûnen trije weibliuwers fan de foarige kear no ...
Verder Lezen

As Jan efkes langer de tiid nommen hie om te slaan.

It soe dizze jûn foaral net driok wurde. It soe net optille fan de dammers. Nee it hie der fan ...
Verder Lezen

18-e Iepen Kampioenskip fan Sânfurd

In moai ploechje dammers kaam freedtejûn nei Sânfurdom te striden om it 18-e Kampioenskip en in bak oankarbonades dy’t foar ...
Verder Lezen

Rubryk 25-10-2019

Oan de ein fan de 19-e ieu waarden ‘swalkjende partijen’ spile. Skakersstjoerden de partij mei in folgjende set troch oan ...
Verder Lezen

Tineke Teigeler sleepte de winst foar de helsdoarren wei.

Tineke hie wolris in kear kamp spile tsjin Bauke Bos, mar in winst siet der nea yn. Dêr woe frou ...
Verder Lezen

De earste damjûn eineget mei In presintsje foar de foarsitter.

De Stadige Strikers binne wer los. Ferline wike holden se harren jierfergadering en krûpten ek noch in skoftke efter de ...
Verder Lezen

Rubryk 11-10-19

Alexander Georgiev hat syn wrâldtitel werom. Yammoussoukro yn Ivoorkust wie it toaniel fan de striid by it hoekse spul. Soe ...
Verder Lezen

‘Tredde Acht’ Persoanlik Kampioenskip

Wy sykje: kandidaten foar de ‘Tredde Acht’ Persoanlik Kampioenskip Al in tal jierren soene wy graach mear minsken hawwe dy’t ...
Verder Lezen

Rubryk 27-9-2019

Al wer hiel wat jierren hawwe ek by it Frysk damjen kompjûterprogramma’s in rol yn it spul krigen. Hjirby is ...
Verder Lezen

Rubryk 3-5-2019

By it yngean fan de lêste omloop fan it kampioenskip lei Marten Walinga in heal punt efter op titelhâlder Jelle ...
Verder Lezen

Rubryk 19-4-2019

Willem Schaap fan Dearsum damt by ‘De Stadige Strikers’ te Skearnegoutum. Willem Schaap fan Dearsum damt by ‘De Stadige Strikers’ ...
Verder Lezen

Rubryk 5-4-2019

Ien fan de aardichste damwedstriden is de Fryslân Kup. No al wer foar de fjirde kear organisearret damklup ‘De Skyfkes’ ...
Verder Lezen

De tiid hâldt gjin skoft

De tiid hâldt gjin skoft seit in Frysk sechje. Wat fljocht dy tiid om. Noch mar kwalik útein setten en ...
Verder Lezen

Neiprate oer Aldegea en Blauhûs en de lêste partij.

Op twa nei wie elk fan de Strikers oanwêzich. Jeugdlid Hessel liet ferstek gean en Bauke Dykstra siet thús ticht ...
Verder Lezen

Rubryk 22-3-2019

Yn neifolging fan Alexander Georgiev en Hans Jansen komme der mear ‘hoekse dammers’ nei it Fryske Spul.By it Fryslân Open ...
Verder Lezen

Taeke Kooistra kampioen fluchdamjen 2019

Nei in oantal jierren yn Hartwert, waard it kampioenskip fluchdamjen dit jier holden yn doarpshûs De Nije Haven yn Lollum ...
Verder Lezen

It hie minder kinnen, mar noch minder hast net.

Damklup Nocht & Kriich fan Aldegea wie ôfrûne moandeitejûn gasthear fan de Stadige Strikers. Doe’t de Strikers It Joo yn ...
Verder Lezen

De jeugd hat de takomst.

Sûnt in skoft ha de Stadige Strikers twa jeugddammers, Hester en Hessel, femylje fan in ferneamde Stadige Striker en se ...
Verder Lezen

Rubryk 8-3-2019

Ferline wike waard te Frjentsjer it seisde Fryslân Open ferspile. Ferskate toppers út it hoeks damjen dienen ek mei sa ...
Verder Lezen

Bauke Dykstra hat ferslach dien oer syn ûnderfining yn Frjentsjer.

Boppesteande kop is foaral ornearre foar dy minsken dy op ’e hichte binne fan it damjen. Oaren soenen tinke kinne: ...
Verder Lezen

Sneon 2 maart funen der trije lyktidige toernoaien Frysk Damjen plak yn Frjentsjer.

Yn de Korenbeurs wie in iepen publykstoernoai yn e spylfoarm FRYSK!, oftewol Frysk Damjen mei mar 5 skiven foar elke spiler. Njonken ...
Verder Lezen

Rus Georgiev berikt finale Frysk damjen

Frjentsjer --- Nei trije dagen en acht omlopen Frysk damjen is it toernoai Fryslân Open ynearsten ta in ein kaam ...
Verder Lezen

Gjin dammer mear ungeskansearre by toernoai Fryslan Open

Nei de trije omlopen fan e earste dei fan it ynternasjonale toernoai Frysk damjen yn Frjentsjer wiene noch fjouwer spilers ...
Verder Lezen

Hennie de Haan kin de puntsjes ek wol brûke

Der wie ôfrûne moandei mar in lyts ploechje dammers. Dat hie ferskate oarsaken: sykte, Fryslân Kup, oare damferplichtingen ek yn ...
Verder Lezen

Fryslan Open 2019

Yn FrjenTsjer is juster it toernoai Fryslân Open fan ein gien. It is in meardaachske westriidrige yn it Frysk damjen ...
Verder Lezen

Rubryk 22-2-2019

Jelle Wiersma fan Wommels is op ‘e nij Frysk kampioen wurden. Foar de tredde kear op in rige en mei ...
Verder Lezen

Twa kear yn ien ferhaaltsje troch de snoade meter.

It nijs moat fansels oer de buorren. Dêrom diskear ek noch de útslaggen fan ferline wike. Troch it ûntbrekken fan ...
Verder Lezen

Kampioenskip jeugd, pupillen en begjinners Frysk Damjen

Tagelyk mei de lêste omloop fan it Frysk Kampioenskip yn doarpshûs It Joo spilen hielendal boppenyn tolve jonge dammers ek ...
Verder Lezen

Jelle Wiersma op nij damkampioen

Jelle Wiersma hat sneon yn Aldegea (SWF) it persoanlik kampioenskip yn it damjen Frysk spul op syn namme skreaun. It ...
Verder Lezen

Jelle Wiersma haldt kopposysje

Ofrûne sneon waard it persoanlik kampioenskip yn it Frysk damjen fuortset op e Gaastmar mei de fjirde en fyfde omloop ...
Verder Lezen

Rubryk 8-2-2019

Titelhâlder Jelle Wiersma hat by it Frysk Kampioenskip nei twa omlopen as ienige de folle twa punten. Taeke Kooistra en ...
Verder Lezen

Dammer Wiersma rint skea op

Yn e earste twa omlopen fan it persoanlik kampioenskip yn it damjen Frysk spul like it der op dat regearjend ...
Verder Lezen

It koe wol mar it koe net

Fannejûn wie der mar in lyts ploechje dammers. In ûneven oantal, dat sadwaande woe Jelle Wiersma wol simultaan damje. Sneon ...
Verder Lezen

Jelle Wiersma nimt kop yn damkampioenskip

Jelle Wiersma is it persoanlik kampioenskip yn it damjen Frysk spul goed begûn. It waard de Wommelser sneon yn Hartwert ...
Verder Lezen

Rubryk 25-01-2019

Op e nij is Hartwert e.o. klupkampioen wurden. En lyk as ferline jier wie it ferskil mei Nocht&Kriich fan Aldegea-SWF ...
Verder Lezen

Der komt wer in S op de beker.

It wie wer in gesellige dammerij moandeitejûn yn it smûke Swettehûs. De gasten út Hartwert kamen manmachtich opsetten. Prachtich! Spitigernôch ...
Verder Lezen

Twa dammen tsjin ien: ien streekje ferkeard en it is kamp

It wie wol hiel apart, dat der binnen trije dagen twa partijen troch Strikers spile waarden, wêr’t yn twa tsjin ...
Verder Lezen

Hartwert wer damkampioen

By de sneon yn Easterein ferspile klupkampioenskippen yn it damjen Frysk spul einige Hartwert op e nij boppeoan. Dêrmei makke ...
Verder Lezen

Rubryk 11-01-2019

Op de priisdammerij yn desimber te Lollum om It Rûge Boerd kaam Tjerk Wijbinga fan Arum tsjin Frysk kampioen Jelle ...
Verder Lezen

Lotting tredde ronde Fryslankup

De uitslagen van de tweede ronde van de Fryslânkup hebben enkele verrassingen opgeleverd. Johannes Hoekstra (die serieus over een damcarrière ...
Verder Lezen

De earste jun fan it nije jier moast der in tafel by.

Nei twa damleaze moandeitejûnen koenen de Strikers wer los. En se kamen man en frou-machtich op. Ien siikmelding kaam wol ...
Verder Lezen