Rubryk

Rubryk 15-10-2021

De earste partijen fan de twakamp om de wrâldtitel hienen foar Folkert Groenveld net minder wêze kind. Fjouwer kear op ...
Verder Lezen

Rubryk 1-10-2021

Mei it winnen fan it Fryslân Iepen yn 2020 krige Folkert Groenveld it rjocht wrâldkampioen Marten Walinga út te daagjen ...
Verder Lezen

Rubryk 14-5-2021

Yn dizze lêste rubryk foarit simmerskoft kin de einstân fan de ledderwedstriid opmakkewurde. Jan Schilstra fan Boalsert is boppe oaneinige. Yn koarte tiid al foar de twadde kear, lokwinske! 1.Jan Schilstra, Boalsert(424); 2.Johan de Boer, Berkel en R’rijs (416); 3.Arend de Schiffart, Wommels ...
Verder Lezen

Rubryk 30-4-2021

Yn de simmer fan 2018 waard Marten Walinga de earste wrâldkampioen Frysk damjen. Ferline jier yn maart tsjinne it Fryslân ...
Verder Lezen

Rubryk 16-4-2021

Trije wike lyn stoar hommels Sjoerd Huitema. Jierrenlang hearde hy by de Fryske sub-top yn it oerhoeks damjen. Bysûnder is ...
Verder Lezen

Rubryk 2-4-2021

Jitris hie it dambûn fia lidraughts.org in dammerij út skreaun. Konstantin Nord pakte de priis krekt foar xiaofei3. Treds waard ...
Verder Lezen

Rubryk 12-3-2021

Begjin maart wie oars it PK beslikke west. De dammers tyngje no op fan it hjerst. Hein de Vries wie ...
Verder Lezen

Rubryk 26-2-2021

Ferline wike freed wie der wer in online dammerij op lidraughts.org. Efter Frysk kampioen Jelle Wiersma wie it twadde plak ...
Verder Lezen

Rubryk 12-2-2021

Willem Schaap is ûnder syn eigen namme te finen by it online damjen. Efter niemand giet Frederik Bos skûl. Hoeks ...
Verder Lezen

Rubryk 29-1-2021

Gewoanwei hie om diz’tiid it Frysk kampioenskip begien. De Frysk dammers tyngje der op dat soks fan it hjerst barde ...
Verder Lezen

Rubryk 15-1-2021

Lykas oare tinksporten moat it Frysk Spul har rêde mei online damjen. Yn it lêste echte toernooi, it Fryslân Iepen ...
Verder Lezen

Rubryk 18-12-2020

Yn de lêste rubryk fan 2020 sawn miniatuerkes fan Roel Bergsma. Folle wille mei it oplossen en in goed 2021 ...
Verder Lezen

Rubryk 4-12-2020

Willem Schaap fan Dearsum damt by ‘De Stadige Strikers’ te Skearnegoutum. By it lêste Frysk kampioenskip, yn febrewaris ferspile, die ...
Verder Lezen

Rubryk 20-11-2020

It dambûn hie freed 13 novimber in priisdammerij op lidraughts.org útskreaun. Nei oardel oere kamen de bekinde kopstikken boppe driuwen ...
Verder Lezen

Rubryk 6-11-2020

Dejingen dy’t dizze rubryk troch de jierren folge ha witte dat der eins twa ‘hofleveranciers’ binne wat de problemen oanbelangje ...
Verder Lezen

Rubryk 23-10-2020

rubryk freed 23 oktober 2020 (proefdruk)Download Sa as it no liket sil der fan echte dammerijen net folle komme en ...
Verder Lezen

Rubryk 9-10-2020

Yn dizze rubryk jitris omtinken foar in partij út it lêste toernooi foar de corona. Rein Jan Walinga fan Aldegea-SWF ...
Verder Lezen

Rubryk 28-9-2020

Mids maart kaam der troch corona mei ien slach in ein it damjier. Ek de Frysk dammers moasten harren behelpe ...
Verder Lezen

Rubryk 9-5-2020

De dammers Frysk Spul witte de online spul-sites ek te finen. Op lidraughts wurde der eltse deis ferskate toernooikes ferspile ...
Verder Lezen

Rubryk 24-4-2020

Twa moanne lyn wie it Fryslân Open te Frjentsjer it lêst ferspile toernooi. Hein de Vries damde him, nei noch ...
Verder Lezen

Rubryk 10-4-2020

‘Bakkers zijn altijd slechte schakers’, sa skreau Godfried Bomans yn 1958. Dat sinde bakker Sake Riemersma fan Frjentsjer net en ...
Verder Lezen

Rubryk 27-3-2020

Hiel bysûnder by it Fryslân Open te Frjentsjer wienen de prestaasjes fan Konstantin Nord. De jonge Wyt-Rus is noch gjin ...
Verder Lezen

Rubryk 13-3-2020

Okkerwyks waard te Frjentsjer it Fryslân Open ferspile. Nei acht omlopen kamen de matsjadoaren Jelle Wiersma (Frysk kampioen) en de ...
Verder Lezen

Rubryk 28-2-2020

Jelle Wiersma út Wommels, lid fan ‘De Stadige Strikers’, hat it wer oprêden. Foar de fjirde kear efter elkoar is ...
Verder Lezen

Rubryk 14-2-2020

Titelhâlder Jelle Wiersma en Taeke Kooistra sille moarn yn Skearnegoutum útmeitsje wa’t de nije kampioen wurdt. Rekôrhâlder Kooistra mei achttjin ...
Verder Lezen

Favoryt Jelle Wiersma stroffelet

It persoanlik kampioenskip yn it damjen Fryk spul begûn ôfrûne sneon fuort al mei in grutte ferrassing. Jelle Wiersma, de ...
Verder Lezen

Rubryk 31-1-2020

Moarn begjint yn Hartwert it PK. Titelhâlder Jelle Wiersma is op ‘e nij favoryt. Taeke Kooistra en Marten Walinga binne ...
Verder Lezen

Rubryk 17-1-2020

Bûnsfoarsitter Liuwe Westra (wyt) en Dicky van der Meer spilen op 16 desimber yn de tredde omloop fan de ‘tredde ...
Verder Lezen

Rubryk 27-12-2019

Yn de lêste rubryk fan 2019 sawn miniatuerkes fan Roel Bergsma. Folle wille mei it oplossen en in goed 2020 ...
Verder Lezen

Rubryk 20-12-2019

Nei de promoasje yn 1984 helle Willem Bakker yn 1985 syn 5-e titel. Dat die er hast om de tsien ...
Verder Lezen

Rubryk 6-12-2019

It persoanlik kampioenskip yn de ‘tredde acht’is al begûn. De grutte kanonnen komme yn febrewaris yn aksje. Ien der fan ...
Verder Lezen

Rubryk 22-11-2019

Al wit hoe lang damt Kees Tijssen mei yn de top fan it Frysk damjen. Mei in grutte kennis fan ...
Verder Lezen

Rubryk 8-11-2019

Pieter Hoogterp is de foaroanman fan de Gaastmarder klup ‘Stryk Op’. Ferline jier spile hy foar de twadde kear yn ...
Verder Lezen

Rubryk 25-10-2019

Oan de ein fan de 19-e ieu waarden ‘swalkjende partijen’ spile. Skakersstjoerden de partij mei in folgjende set troch oan ...
Verder Lezen

Rubryk 11-10-19

Alexander Georgiev hat syn wrâldtitel werom. Yammoussoukro yn Ivoorkust wie it toaniel fan de striid by it hoekse spul. Soe ...
Verder Lezen

Rubryk 27-9-2019

Al wer hiel wat jierren hawwe ek by it Frysk damjen kompjûterprogramma’s in rol yn it spul krigen. Hjirby is ...
Verder Lezen

Rubryk 3-5-2019

By it yngean fan de lêste omloop fan it kampioenskip lei Marten Walinga in heal punt efter op titelhâlder Jelle ...
Verder Lezen

Rubryk 19-4-2019

Willem Schaap fan Dearsum damt by ‘De Stadige Strikers’ te Skearnegoutum. Willem Schaap fan Dearsum damt by ‘De Stadige Strikers’ ...
Verder Lezen

Rubryk 5-4-2019

Ien fan de aardichste damwedstriden is de Fryslân Kup. No al wer foar de fjirde kear organisearret damklup ‘De Skyfkes’ ...
Verder Lezen

Rubryk 22-3-2019

Yn neifolging fan Alexander Georgiev en Hans Jansen komme der mear ‘hoekse dammers’ nei it Fryske Spul.By it Fryslân Open ...
Verder Lezen

Rubryk 8-3-2019

Ferline wike waard te Frjentsjer it seisde Fryslân Open ferspile. Ferskate toppers út it hoeks damjen dienen ek mei sa ...
Verder Lezen

Rubryk 22-2-2019

Jelle Wiersma fan Wommels is op ‘e nij Frysk kampioen wurden. Foar de tredde kear op in rige en mei ...
Verder Lezen

Rubryk 8-2-2019

Titelhâlder Jelle Wiersma hat by it Frysk Kampioenskip nei twa omlopen as ienige de folle twa punten. Taeke Kooistra en ...
Verder Lezen

Rubryk 25-01-2019

Op e nij is Hartwert e.o. klupkampioen wurden. En lyk as ferline jier wie it ferskil mei Nocht&Kriich fan Aldegea-SWF ...
Verder Lezen

Rubryk 11-01-2019

Op de priisdammerij yn desimber te Lollum om It Rûge Boerd kaam Tjerk Wijbinga fan Arum tsjin Frysk kampioen Jelle ...
Verder Lezen