Lotting twadde ronde Fryslankup

doorfriesdammen

Lotting twadde ronde Fryslankup

Hjir is de lotting fan de twadde ronde fan de Fryslankup.

Siebe Walinga – Winaar Hein de Vries – Tjerk Wybinga.

Marten Walinga – Klaas Wiersma.

Leo Altena – Siebren Dyk.

Epke Bootsma – Dicky v/d Meer.

Teake Kooistra – Pieter Hoogterp.

Cor Kooistra – Bauke Dykstra.

Marcel Altena – Folkert Groenveld.

Herman t/v Scheltinga had steand nr.

De lotting foar de tredde ronde is op freed 27 december yn Blauhus.

De toto kin ynlevere wurde oant snein 8 december bij Jappie de Jong.

jensdejong@hetnet.nl

Over de auteur

friesdammen administrator