Moai foar Hennie neffens de frou fan de ferliezer.

doorfriesdammen

Moai foar Hennie neffens de frou fan de ferliezer.

It libben fan in dammer falt sa no en dan net mei. Nim as foarbyld ús foarsitter. Dy man sit yn in grouwélige damdip. Yn de tredde acht fan it PK  moast er genoegen nimme mei it sânde plak yn de einrangskikking  Dat betsjutte foar him degradaasje. Op de klup koe er ek gjin potten brekke. Hy ferlear tsjin twaddeklasser Hennie de Haan. Wy ha heard dat syn frou nei’t er har ferteld hie dat er fan Hennie net winne koe, antwurde: ”Dat is moai foar Hennie!” Sy toande dus net folle empaty foar har man, dy’t it dampaad hielendal bjuster is.

It binne frjemde tiden foar de Stadige Strikers. Ferline wike waarden der mar trije potsjes foar de kompetysje damme. Ien spultsje kipe der wat de útslach oan belanget wat boppe-út. Jan Castelein wûn nammentlik fan Hennie de Haan. Foar Jan wie dat in moai punt. De oare twa spullen waarden wûn troch dyjingen dy’t gewoanwei altiten winne.

Dizze wike waarden der fiif spullen spile. Troch koroana koenen twa dammers net meidwaan en ien koe om in oare reden net. Ien partij hie alle tiid nedich en einige doe nei in prachtich einspul yn kamp: Dicky tjin Bauke Dykstra. En dan wie der fansels de grutte ferassinng fan de jûn: Hennie de Haan fersloech Cor Kooistra. Der is yn it begjin fan dit stikje al  oandacht bestege.

Utslaggen: 28 – 02. Bauke Bos – Willem Schaap 0 – 1; Kees Castelein – Sjoerd Jan Bakker 0 – 1; Hennie de Haan – Jan Castelein 0 – 1. 07 – 03. Ype Boelens – Sjoerd jan Bakker 0 – 1; Tineke Teigeler – Ype Boelens 0 – 1; Cor Kooistra – Hennie de Haan 0 – 1; Dicky van der Meer – Bauke Dykstra ½ – ½;  Bauke Bos – Kees Castelein 1 – 0.

(Tekst: C. Kooistra)

Over de auteur

friesdammen administrator