Persoanlike kampioenskippen 3e acht

doorfriesdammen

Persoanlike kampioenskippen 3e acht

Op moandei 18 novimber gie it persoanlike kampioenskip yn de tredde acht los. It dambûn Frysk Spul wurket mei trije achttallen as it om de persoanlike kampioenskippen giet: de kampioensklasse, de reserve acht en de tredde acht. Dy tredde acht spile de earste omloop yn It Swettehûs yn Skearnegoutum.  Om op jûn te spyljen is in noviteit. Dat ferrûn fierders allegearre prima. De útslaggen fan de earste rûnte wiene:

Ype Boelens – Liuwe Westra 0-1 

Piet Sikma – Fedde Wiersma 0-1 

Bernard Kroon – Siebren Dyk 0-1 

Marcel Altena – Dicky van der Meer 0-1.

Dus alle swart-spilers wisten de partij te winnen. By de earste 3 partijen kaam de witspiler yn it middenspul in skiif efter en wie de striid dan ek ridlik gau beslikke. De partij tusken Marcel en Dicky duorre wat langer, mar doe t Marcel by acht om acht in foute set die, wie dy partij ek direkt út. Bernard ferlear eins twa kear, om t hy en Siebren ôfpraat hiene dat de partij ek mei telde foar de Fryslan Kup.

De twadde rûnte fan it persoanlike kampioenskip yn de tredde acht is op tongersdei 28 novimber yn de Gaastmar.

Over de auteur

friesdammen administrator