Rubryk 1-12-2023

doorfriesdammen

Rubryk 1-12-2023

Snein 12 novimber is Sjoerd Couperus op 93-jierrige leeftiid ferstoarn. Oant it lêst ta wie hy aktyf as dammer. Tiisdeimiddeis nei Hartwert wie fêste prik en op de damapp hie der noch rinnende partijen. Yn de jierren ’70 en ’80 makke hy diel út fan it achttal fan damklup Wurdum. Withoefaak waarden se kampioen en nei alle gedachten wie dit de sterkste ploech út de histoarje. Letter damde hy by ‘Nocht&Kriich’ út Aldegea en ek hjir waard der klupkampioen. Couperus damde in minskenlibben lang en kaam út in echt dam-laach. Syn omke Sjoerd Tigchelaar waard tsien kear Frysk kampioen en dy syn broer Arjen ek in kear. Lykas Jappie, in broer fan Sjoerd. Soks belibbe hy net. In tredde plak wie it heechste. Lykswols wie hy oant op hege leeftiid in dammer dy’t him mei de bêsten mjitte koe. Soks ûnderfûn ek Aleksandr Georgiev yn 2017. By it Europeesk Kampioenskip soarge Couperus foar de iennige nul fan de mearfâldich wrâldkampioen hoeks damjen. Georgiev hie him al in tal jierren talein op it Frysk damjen en waard hjir ek in topper. Ta oantinken oan de grutte leafhawwer Couperus:

A.Georgiev – S.Couperus, 20-10-2017,2-e omloop EK Frysk Spul, Amsterdam

1.34-30 20-25 2.31-26 25×34 3.40×29 Georgiev spile hieltiden dizze iepening.19-23 4.44-40 23×34 5.39×30 18-23 6.30-25 23-29 7.33×24 14×34 8.40×2915-20 9.25×14 4×31 mei de oanfal.6.40-34 14-20 7.30-25 20-24 8.34×14 10×19 9. 49-44 15-20 10.25×14 19×10 11.44-40 10-15 12.40-34 15-20 13.34-30 20×40 14. 45×34 It middenspul begjint yn in lykweardige stân. Swart stiet poerbêst yn syn dûbele hoeke. 14. ..4-10 15.32-28 23×32 16.33×31 10-15 17.34-30 17-21 18.26×17 12×21  x23 hie goed west om oerwicht oan de linkerkant te krijen. 19.31-26 7-12 20.26×17 12×21 21.38-33 8-12 22.33-29 9-14 23.30-25 12-18 24.36-31 

Earst 24. …31-26 en net bang foar it slachje 31-27 etc. nei de daam. Dan soe swart letter ien foar komme 24. ..14-19 25. 29×9 13×4 26.31-27 21×32 27.37×8 2×13 De grutmaster lit hjir in kâns op foardiel lizze. 27.42×13 wie better. 28.43-39 13-18 29.39-34 3-9 30.34-30 9-14 31.42-37 4-10 32.37-31 11-17 33.31-27 17×37 34. 41×32 16-21Beide spilers bouwe foutleas op.35.46-41 6-11 36.47-42 18-22 37.32×12 11×13 38.42-37 13-18 39.37-32 18-22 40.32×12 14-20 41.25×14 15×11 42.30-24 21-27 43.41-36 11-17 44.24-20 10×30 45.35×24 5-10 46.50-44 1-7 

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Georgiev hie no kamp meitsje moaten troch   47.24-20! 10×30 48.44-40! 30×50 49.36-31 50×46 (as 47) daamslach giet foar 50.31×2. Mar no makke de âld foks gau dien wurk.47.24-19 27-31 48.36×27 17×37 49.44-40 37-41 50.19-13 41-46 51.13-9 46×3 

De oplossingen fan de problemen

Nû. 5 1.38-32 2.29-24  3.30-25 Nû. 6 1.50-44 2.27×38 3.23-18 4.49-44 5.18-12 6.12×5 32-38 (32-43, 32-49) 7.5-37 etc.

Nû.7 1.50-44 2.25-20 3.48-42 4.42×2 10-5 5.15-10 6.46×37 26-31 7.2×5 etc.

Nû. 8 1.28-23 2.43-38 3.31-27 4.42-38

5.38×16 6.40-34 7.45×14 8.14-10 etc.

En twa nijen fan Hiele Walinga.

Nû. 9 sw. 6, 8, 22, 23, 28, 30, 34 wyt 16, 31, 41-43, 50

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Nû. 10 sw. 10, 19, 24, 28, 29 wyt 37, 39, 40, 41, 47

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator