Rubryk 11-10-19

doorfriesdammen

Rubryk 11-10-19

Alexander Georgiev hat syn wrâldtitel werom. Yammoussoukro yn Ivoorkust wie it toaniel fan de striid by it hoekse spul. Soe it him slagje ek de wrâldtitel Frysk Spul te winnen? Dat soe kinne no’t de winner fan it Fryslân Open, yn maart 2020, in 11-kamp spylje sil tsjin Marten Walinga. Dy pakte de wrâldtitel yn de simmer fan 2018 mei winst yn de barraazje tsjin…Georgiev! Fan alle Frysk dammers hat Walinga it oant no ta it bêste tsjin it Russyske rekkenwûnder dien: ien kear kamp en fjouwer wûn.

Lykas de lêste kear by de grutmasters te Frjentsjer op 1 maart 2019. Walinga wyt.

1.32-27 20-25 2.27-22 17×28 3.33×22 18×27 4.31×22 12×32 5.38×27 14-20

6.27-22 9-14 De bekende Meike-set mei it antwurd. 7.34-30 25×34 8.40×18 8×17 9.37-31 3-8 10.31-27 17×37  11.36×38 20-25 12.42-37 16-21 13.37-31 21-26 14.44-40 26×37 15.38×36 14-20

16.39-34 8-12 17.43-38 12-17 18.38-32 17-21 19.32-27 21×32 20.34-30 25×34

21.35×31 20-24 22.40-35 15-20

Der wurdt fan wjerskanten foarsichtich strutsen. It is ek harren 9-e partij yn trije dagen. 23.31-26 11-16 24.41-37 20-25 25.35×15 5×25 26.37-31 7-11 27.46-41 10-15 28.41-37 11-17 29.37-32 17-21!

De earste ferrassende set fan de partij.

30.26×17 16×18 31.31-26 6-11 32.32-27 11-17 33.27×7 1×12 Georgiev giet wat mear oer it boerd. 34.48-42 18-22

35.26-21 4-10 36.21×23 24×22 37.50-44 15-20 37. ..22-27! jout moai spul.

38.36-31 20-24 39.31-26 10-15 40.42-38 2-7 41.44-39 22-28 42.38×18 12×23 43.47-42 25-30 44.26-21

Georgiev ruilet ôf en dat is de ferkearde kar. 44. ..15-20 45.42-38 7-12! (21-16? om 12-17) 46.38-32 12-17 47.21×12 23-29 48.39×19 20×7 49.32-27 24-29 en meardere kamp-farianten, bygelyks 50.27-21 29-34! 51.49-44 7-11 52.44×35 1×21 44. …23-29 45.39×19 24×13 46.42-38 15-20 47.38-33 13-18 48.49-43 20-24 Swart jout terjochte op.

Nû.1 sw. 4, 6, 8, 9, 13, 15, 16, 19, 26, 30

wyt 22, 28, 29, 32, 36, 38, 39, 50

Nû.2 sw. 1, 4, 7-9, 15, 18-20, 27, 36

wyt 16, 33, 34, 38, 39, 41-43, 48

Nû.3 sw. 2, 4, 6-12, 14-17, 20, 24, 25

wyt 22, 26-29, 31-38, 44, 45, 50

Nû.4 sw. 7, 9, 11-14, 19, 21

wyt 28-32, 39, 44, 47

Oplossings stjoere foar 25 oktober.

Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH  Jutryp
groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator