Rubryk 12-2-2021

doorfriesdammen

Rubryk 12-2-2021

Willem Schaap is ûnder syn eigen namme te finen by it online damjen. Efter niemand giet Frederik Bos skûl. Hoeks dammer fan orizjine hat er him it Frysk spul gau eigen makke. En is wat it damjen ûnder tiidsdruk oanbelanget goed yn it sâlt bebiten. Fakentiids hawwe de Frysk dammers dêr wol oan. Lykas Schaap dy’t okkerdeis op lidraughts.org trijeris in winnend spul ferbarge. Diz’ kear mei de swarte skiven. En mei mar in tinktiid fan fiif minuten. 1.32-27 20-25 2.27-22 17×28 3.33×22 18×27 4.31×22 12×32 5.38×27 14-20 6.27-22 de Meike-set 9-14 7.34-30 25×34 8.40×18 8×17 9.39-34 17-21 10.37-31 21-26 11.44-40 26×37 12.42×31 20-25 13.49-44 14-20 14.31-26 11-17 15.44-39 7-11 16.41-37 2-7 17.37-31 3-8 18.47-41 8-13 19.50-44 13-18 20.41-37 de earste minne set 20… 4-9 driget 20-24 etc. 21.34-30 25×34 22.40×29 20-25 23.39-34 15-20! Mei in fjouwer om fjouwer flyp-flap nei de daam. 24. 35×22 17×50 25. 31-27 50×47 26. 46×48 11-17 De daam is net te hâlden, mar swart stiet better 27.37-31 Better is 27.27-22 17×28 28. 37-31 27… 17×37 28. 31×42 16-21 29.26×17 7×27 30.43-39 6-11 31.39-34 11-16 Hjir hie swart nei 11-17 it bêste spul. 32.42-38 16-21 33.48-42 1-6

33. ..20-25 34.34-30 25×34 35.38-33 34×32 36.42×11 36.1×21 wurdt kamp 34.42-37! 27×47 35.34-30 47×35 36. 45×14 21-27? Schaap fergooit kamp mei 36… 6-11 37. 14-9 11-16 38. 9-3 21-26 39. 3-17 16×18 40. 36×16 37. 14-9 27-32 38. 9-3 32-38 39. 3-26 38-43 Oplossingen Nû.15 1.49-44 2.46-41 3.47-42 4.42-38 Nû.16 1.29-24 2.×24 3.24-20 4.32-27 Nû.17 1.28-23 2.43-38 3.31-27 4.42-38 Nû.18 1.32-27 2.34-29 3.22-18 4.49-44 En twa nijen fan Hiele Walinga

Nû.19 sw.5, 8, 12-14, 17,18,21,22,27, 36 wyt 15, 16, 25, 33, 38, 41-43, 45, 48

Nû.20 sw. 4, 7, 10-13, 16, 19, 26, 45 wyt 25, 34-36, 39, 43, 44, 49 Oplossingen noch net stjoere. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator