Rubryk 13-5-2022

doorfriesdammen

Rubryk 13-5-2022

Freed 30 april wie te Blauhús de útsetter fan it damjier. Damklup ‘De Skyfkes’ hat no foar de seisde kear de Fryslân Kup organisearre. Yn dit knock-out bekertoernooi komme de matsjedoarennei fiif omlopen wol boppe driuwen. Jelle Wiersma en Siebe Walinga wûnenbeide twa kear op in rige en diz’kearpakte Taeke Kooistra de Kup op ‘e nij. De Hartwerter hie in drege reis mei fjouwer ‘earste achters’ op in rige: Folkert Groenveld, Jelle Wiersma, Marten Walinga en yn de finale moastklupgenoat Hein de Vries it belije.

Earst omtinken foar de heale-finale-partij fan Kooistra mei wyt tsjin Marten Walinga. Dat wie noch thús yn Hartwert.1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17*37 4.41*32 11-17 5.47-41 19-24 6.34*14 10*19 7.35-30 25*34 8.39*10 5*14 9.40-35 15-20 10.35-30 20*40 11.44*35 14-20 12.50-44 20-24 13.44-39 9-14 Goed spylber is 13. ..24-30 14.32-27 17*37 15.41*32 16-21 16.26*17 12*41 17.36*47 6-11 18.39-34 24*44 19.49*40 19-24 20.43-39 13-19 21.40-34 24*44 22.39*50 11-17Mei de driging 17-22 23.35-30 17-21En swart driget noch. 24.42-37 21-2625.33-29 19*39 26.38*40 14-19Moai opboud troch wyt. 27.30-24 19*30 28.40*20 8-13 29.45-40 18-22 30.32*14 4*15 31.40-35 3-9 32.48-43 2-8 33.43-39 9-14 34.39-34 8-13 Wyt wol net nei fjild 30, om de tebekruil fan swart nei de rún. 35.34-29 7-1136.37-32 driget mei 32-27

36. ..26-31 37.50-45 31×24 38.35-30 24×35 39.45×5 13-19 (de daam stiet fêst) 40.46-41 1-6 41.41-37 11-17 42.37-32 14-20 en swart fangt de daam mei kamp.36. ..14-20 37.35-30 20*40 38.50*30 11-17 Hjir ferbarget Kooistra de winst

Nei 39.46-41 (fansels net 1-7 om 29-23)39. ..13-18 40.41-37 1-7 41.32-27 26×28 42.29×27 7-12 43.27×7 12×1 44.30-24 as 39. ..17-21 40.41-37 13-18 41.47-41 1-6 42.32-27 26×28 43.29×16 6×26 30-24 silwyt winne. Der folge lykswols 39.32-27 26*28 40.29*7 1*12 41.46-41 13-1842.41-37 18-22 Mei kamp en nei twa kear pingelsjitten, soks betsjut it einspul FRYSK!, moast Walinga belies jaan.

Yn de finale lotte Kooistra wer wyt.1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17*37 4.41*32 11-17 5.47-41 7-11 6.41-37 1-7 7.31-27 17-21 8.26*17 11*31 9.37*26 16-21 10.26*17 18*16 11.32-27 19-24 12.34*14 10*19 13.40-34 4-10Better is 12-17 en 19-24 kin ek. En net 13. ..12-18? om 27-22, 45-40 en 33-2814.27-22 12*32 15.33*31 7-12 16.44-40 19-24 17.34*14 10*19 18.39-34 12-1719.31-26 2-7 Swart hat noch spul nei 19. ..8-12 en nei 3-8 kin de ôfruil troch17-21 en dan oen dy kant strike.

Nei 20.36-31! 16×27 21.34-30 25×34 22.40×29 19×37 23.42×4 5×3 bliuwt itlyk en hat swart wer spul.20.38-33 17-21 21.26*17 16*18 22.42-37 8-12 23.37-31 7-11 24.31-26 18-23? Wyt wint in hout, mar nei bygelyks 24. ..11-17 25.33-28 18×38 26.43×32 komt it foar swart ek net goed.25.33-29 19*30 26.35*04 5*3 Der waard noch efkes strutsen, mar it wie dien.

Dan de oplossingen fan de lêsteproblemen

Nû.25 1.29-23 2.31-27 3.46-41 4.40-34

Nû.26 1.28-32 2.29-24 3.30-25 4.25×1

Nû.27 1.43-38 2.34-30 3.39-34 4.30-25

Nû.28 1.20-15 2.46-41 3.26-21 4.21×5

Mei de einstân fan de ledderwedstriid

1. Joh. de Boer, Berkel&Rodenrijs (472)

2. A.de Schiffart, Wommels (418)

3. K.Wiersma, Nij Beets (316)

4. Tj.Smeding, It hearrenfean (297)

5. G.Tigchleaar, Ysbrechtum (293)

6. P.Looge, Tsjummearum (231)

7. G.IJkema, De Gaastmar (148)

8. Sj.Schilstra, Wommels (134)

9. S.van Steinvoren, Dronryp (115)

10. S.de Boer, Burdaar (104)

11. J.Wiersma, Wommels (72)

12. A.Zijlstra, Utert (68)

13. J.Schilstra, Boalsert (56)

14. F.Wiersma, Easterein (54)

15. Sj.T.Kooistra, Boalsert (48)

16. G.Harkema, Snits (44)

17. P.Sikma, Hartwert (14)

18. B.Kroon, Blauhús (12)

19.Sj.Couperis, Snits (10)

20. J.Reade, Manchester (8)

In goede simmer tawinske.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator