Rubryk 14-2-2020

doorfriesdammen

Rubryk 14-2-2020

Titelhâlder Jelle Wiersma en Taeke Kooistra sille moarn yn Skearnegoutum útmeitsje wa’t de nije kampioen wurdt. Rekôrhâlder Kooistra mei achttjin (18!) titels hat in heal punt mear as Wiersma dy’t ôfrûne trije jier de bêste wie. Se treffe elkoar yn de seisde omloop. De lêste omloop kin ek noch beskiedend wêze at se Marten Walinga en Henk Haanstra treffe. Yn de fjirde omloop pakten de matsjedoaren yn de iepening al gau de winst mei in kombinaasje. Jelle Wiersma (swart) tsjin Kees Tijssen 1.32-27 20-25 2.27-22 12×32 3.38×27 19-23 4.31-26 14-19 5.33-29 8-12!?

Dit is in dryste set. Better is 5. …17-21. Nei 6.27-22! 17×30 7.35×22 12×32 8.37×8 3×12 hat wyt it bettere spul. It ferrifelet Tijssen en hy slacht yn it gat. 6.27-21 11×31 7.41×21 16×27 8. 26×8 12-18 9.8×28 23×41 10.46×37 19-23 11.29×16 6×46 Swart kin de daam net hâlde. 12.34-29 46×30 13. 35×24 25×23 Mar komt al in hout foar. Dat stiet net moai, midden oer it boerd. Wiersma sil it lykswols behâlde en nei de winst strike.

Taeke Kooistra (swart) hie klupgenoat Tsjerk Wijbenga by it ear. Dy helle yn de earste omloop noch ferrassend de winst tsjin Wiersma. Troch in tal minder goede setten gie it no ferkeard. 1.32-27 20-24 2.33-29 24×33 3.34×32 19-23! 4.39-33 (39-34) 14-19 5.33-28 (40-34) 10-14 6.35-30 (44-39) 17-21 7.40-35 21-26 8.30-25 (44-40) 11-17 9.44-39?

9 …14-20 10.25×14 19×10 11.28×19 26×28 12.32×23 13×44 13.49×40 18×20 Wyt is in hout efter en strykt noch troch. 14.43-39 7-11 15.31-27 17-21 16.48-43 21×32 17.38×27 20-25 18.37-31 9-14 19.39-34?? En jout op sûnder 12-17 etc. ôf te wachtsjen.

Nû.17 sw. 11-13, 16, 23, 26, 28 wyt 32, 34-37, 44, 48

Nû.18 sw. 7, 10, 12, 13, 16, 18, 23, 36 wyt 20, 32, 37, 38, 43, 49, 50

En twa nijen fan Willem F. Bakker

Nû.19 sw. 7-10, 12, 14, 17, 18, 20 wyt 16, 29, 30, 32, 36, 43, 46, 47, 49

Nû.20 sw. 6-9, 11, 13, 18, 20 wyt 16, 32, 34, 35, 37, 41, 43, 45

Oplossings stjoere foar 28 febrewaris. Folkert Groenveld Riperwei 6 8623 XH Jutryp groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator