Rubryk 15-12-2023

doorfriesdammen

Rubryk 15-12-2023

Juster wie de earste omloop fan it Nederlânsk Kampioenskip te Drachten.De hoekse dammers spylje tagelyk harren toernooi. Frysk kampioen Jelle Wiersma en wrâldkampioen Marten Walinga hawwe harren ek kwalifisearre. Se treffe elkoar faker. Lykas by de Jorwerter Wapenpartij. Wiersma en Walinga hienen de beide earste omlopen wûn en it gie no om priis en preemje.

J.Wiersma – M.Walinga, Wapenpartij Jorwert, 3-e omloop 7-11-2023 1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17*37 4.41*32 16-21 5.26*17 12*416.46*37 11-16 7.37-31 7-11 8.42-37 Faaks is it 7. ..7-12 as 16-21 8. …1-7en Walinga wykt no al hielendal ôf.

9.31-27!  driget 27-21  9. ..16-21? 10.27×16 6×46 11.48-42! 46×28 12.32×21, dan mar 9. ..18-22! 10.32×21 19-24 11.34×12 8×46 12.27-21 46×24 13.34×30 16×27 14.48-42 25×34 15.44×24 20×29 16.38-33 29×33 17.43×21 en it is al oan it einspul ta.9.47-42 11-17 10.31-26 7-11 11.37-31 8-12 12.33-29 2-8 13.38-33 16-2112.34-30 liket better 14.42-37 21*41 15.37*46 11-16 16.32-27 17*37 17.36*38 16*36 18.46*26 19-24 19.34*14 10*19 en swart hie hjir slaan moatten 4×24. Wyt bringt de driging 45-40 yn it spul. 20.40-34 6-11

Afbeelding met bordspel, Zaalspellen en zaalsporten, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Mei 21.48-42 wie der fan alles mooglik. 21. …11-17? 22.45-40! 25×45 23.29-24 19×30 24.34×14 45×32 25.42×2 3×1 26.14×21   as   21. …12-17? 22.45-40 25×45 23.29-24 19×30 24.34×1 45×32 25.42×2 ek net goed is 21. ..19-23? 22.16-21! 11×31 23.34-30 23×32 24.42×2 3×1 25.30×10 5×14 26.38-32 etc. as 23. ..25×32 24.42×2 3×1 25.44-40 23×34 26.34×10 5×14 27.38-32 etc. Fansels net 21. ..5-10 22.45-40 25×45 23.19-24 etc. Mar ek 21. ..4-10? 22.45-40 25×45 23.19-24 19×30 24.34×14 45×32 25.42×4 5×3 26.14×25 bliuwt as iennige 21. ..19-24 22.34×14 4×24 23.39-34 11-17 (wat oars?) 34.24×14 17-21 25.26×19 13×4 26.35-30! 25×32 27.42×13 3×34 28.44×24 20×29. Mar it swarte hout op fjild 29 stiet faai.21.38-32 11-17

Wiersma hie noch ôfwikkelje kind nei kamp troch 22.45-40! 25×45 23.32-28! 18×38 24.43×32 45×23 25.29×27 19-24! 26.34×12 8×28 22.48-42? 17-21Walinga mist 22. ..18-23! 23.29×27 19-24 34×12 8×48 25.49×47 25-30 etc.23.26*17 18*16 24.32-27? 16-21 En nei de kombinaasje is it dien. Mei 24.42-38 hie wyt noch spul hawn. 25.27*16 12-17 26.16*18 8*30 27.35*24 

De problemen binne fan Hiele Walinga.

Nû. 9 sw. 6, 8, 22, 23, 28, 30, 34 wyt 16, 31, 41-43, 50

Nû. 10 sw. 10, 19, 24, 28, 29 wyt 37, 39, 40, 41, 47

Afbeelding met Zaalspellen en zaalsporten, bordspel, Games, Bordspel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Nû. 11 sw. 9, 10, 13, 20, 22, 33 wyt 30, 31, 42, 44, 46, 47

Nû.12 sw. 4, 8, 21, 23, 39 wyt 20, 32, 36, 41, 50

Oplossingen stjoere foar 29 desimber.
Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH Jutryp
groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator