Rubryk 2-4-2021

doorfriesdammen

Rubryk 2-4-2021

Jitris hie it dambûn fia lidraughts.org in dammerij út skreaun. Konstantin Nord pakte de priis krekt foar xiaofei3. Treds waard Folkert Groenveld mei lyk der op SMN, Frederik Bos, Marten Walinga, Karimov, hiel kreas Piet Sikma, Jelle Wiersma en Liuwe Westra de tsien kompleet. Foar de jonge Wyt-Rus syn earste toernooiwinst Frysk Spul. We sjogge nei de lêste omloop dy’t Nord mei swart spile tsjin SMN. Tsien minuten tinktiid plus tsien tellen de set. 1.32-27 17-21 2.31-26 21×32 3.33×31 16-21 4.26×17 18×16 5.34-30 20-25 6. 31-26 25×34 7.39×30 19-24 8.30×19 13×24 9.40-34 24-29 10.34×23 16-21 11.26×17 11×24 12.38-32 14-20 13.32-27 20-25 14.27-21 12-17 15.21×12 8×17

Der wurdt foarsichtich spile.16.37-31 7-11 17.31-26 11-16 18.41-37 2-7 19.37-31 7-11 20.31-27 17×37 21.42×31 9-14 22.31-27 14-20 23.46-41 3-8 24.41-37 8-12 25.37-31 12-17 26.27×7 11×2 27. 43-39 27.10-14 28.39-34 24-30 29.35×24 20×40 30.44×35 14-20 31.48-43 20-24 32.43-39 4-10 33. 39-34 24×44 34.49×40 10-14 35.40-34 14-20 Wyt hie better opbouwe kind troch 50-44 en 44-40. 36.31-27 2-8 37.47-42 8-13 38.42-37 13-19 39.50-44 19-24 40.34×14 20×9 41.37-31 9-14 42.35-30 25×34 43.44×4 5×3 44.45-40 15-20 45.40-34 3-9 46.34-29 9-14 47.29-23 20-25 48.23-19 14×23 49.27-21 16×27 50.26×19 25-30 51.19-14 30-34 Beide spilers rinne nei de daam en it wurdt kamp.Genôch foar de toernooiwinst fan Nord.52.14-10 34-40 53.10-5 40-44 54.31-27 44-50 55.36-31 50-45 56.5-46 6-11 57.31-26 1-6

Sa stiet it nei 46.34-29. Ferrassend is it offer 46. …16-21! 47.26×17 1-7 48.29-23 20-25 49.23-18 7-11 50.27-22 11-16 51 31-27 25-20 52.36-31 30-34 53.18-13 9×18 54.17×19 16-21 55.31×11 6×26 As 47.27×16 20-25 48.31-27 1-7 49.29-23 25-30 50.27-21 30-35 51.23-19 9×29 52.16-11 7×27 53.26×30 35×24 en beide farianten binne kamp.

De problemen foar de ledderwedstriid

Nû. 23 sw 4, 7, 8, 11, 14, 17, 18, 20 wyt 26, 28, 29, 35, 36, 38, 43, 44

Nû. 24 sw. 7, 11, 13, 17, 19, 20, 23, 35 wyt 27, 32, 33, 37, 38, 44, 47, 48

Mei twa nijen fan Willem F. Bakker.

Nû. 25 sw. 2, 7, 8, 14-16, 25 wyt 18, 30, 31, 34, 41, 43, 45

Nû. 26 sw. 3, 10, 13, 16, 19, 20, 26 wyt 27, 28, 32, 35-37, 49

Oplossingen stjoere foar 16 april.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator