Rubryk 20-12-2019

doorfriesdammen

Rubryk 20-12-2019

Nei de promoasje yn 1984 helle Willem Bakker yn 1985 syn 5-e titel. Dat die er hast om de tsien jier: 1947, 1957, 1964 en 1975. Taeke Kooistra siet yn 1986 yn de lêste omloop te Ferwert yn it einspul tsjin Bakker. Neiste konkurrint Stinus van der Goot hie al wûn fan Hiele Walinga en sa lyk mei Kooistra op 5 punten kaam. Dat Kooistra (swart), hie oan kamp genôch foar syn earste titel.

44.36-31 13-18? 45.48-43 (driget mei it heakje) en swart rint it op. 44….6-11 45.48-43 24-30 46.35×24 25×23 47.31-27 wint wyt. Dus 44. …13-19 45.31-27 6-11 46.48-43 11-16 47.39-33 19-23 48.33×13 24-30 49.35×24 25×3 en better spul foar wyt. Der folge. 44.48-43 13-19 45.36-31 24-29 46.39-34 29*40 47.35*44 6-11 25-30 is better. 48.31-27 25-30  49.44-39 15-20 50.39-33 20-2551.43-38 30-35 52.38-32 19-24 52. …11-16 53.32-28 19-24 54.27-22 16-21 55.22-18 24-29 56.33×24 25×32 sil kamp wurde. 53.27-22 24-30 54.32-28 11-16 55.22-18 30-34 56.18-12 24×23 57.12-8 23-29 58.8-3 lykswols. Bakker wol twa dammen helje. 56.28-23 34*32 57.23-19 32-38 58.19-14 38-43 59.14-10 43-48

60.10-5 48×8 61.45-40 35×44 62.5×2 is kamp 60.18-12? 48-34 61.12-8 25-30 62.45*25 34-45 63.25*34 45*5 wint.

En twa problemen fan Hiele Walinga

Nû.13 sw. 3, 5, 8, 12, 16, 17, 40 wyt 14, 24, 31, 41, 42, 47, 49

Nû.14 sw. 5, 7-9, 18-2036 wyt 16, 29, 33, 39, 41, 43-45

Oplossings noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator