Rubryk 25-10-2019

doorfriesdammen

Rubryk 25-10-2019

Oan de ein fan de 19-e ieu waarden ‘swalkjende partijen’ spile. Skakersstjoerden de partij mei in folgjende set troch oan in oar. Okkerdeis hat Bert Looper, direkteur fan Tresoar en selsskaker, it konsept op ‘e nij yn it libbenbrocht. Troch de earste set te dwaan fan in ynternet-partij. It hiele spul wie no ynin goed oere beslikke. De spilers wienenfia www.lidraughts.org on-line oan bar.

1. 35-30 De earste set is minder goed. 1… 20-25 2. 31-26 En no wie 2.40-35 better. Ek swart hie better mei 2… 15-20 2. …19-24 3. 30×19 18×20 4. 34-30 25×34 5. 33×35 20-25 6. 32-27 14-20 7. 37-31 17×37 8. 47×27 9-14 De ôfruiltroch 8… 25-30 is de beste.

9. 27-21 16×27 10. 31×22 12×32 11. 38×27 11-16 12. 42-37 13-19 Deselsdeôfruil hie wer kind. 13. 37-31 19-24 14. 39-34 8-12 15. 27-21 16×27 16. 31×22 12×32 17. 34-30 25×34 18. 35×31 24-30 19. 40-35 20-25 20. 35×24 14×34 21. 44×24 25×23 Swart kriget in hout oer itboerd. 22. 31-27 3-8 23. 27-21 15-20 24. 43-39 stiet de ôfruil ta. 24… 23-29 25. 39×19 20×18 26. 41-37 7-11 27. 21-168-12 28. 16×7 2×11 29. 37-31 12-17 30. 45-40 11-16 31. 40-34 10-14 32. 34-3018-23 33. 48-42 23-29 34. 30×28 17-21 35. 31×11 1×21 36. 26×17 16×47 37. 46×48 5-10 En it giet op it einspul ta. 

38. 36-31 6-11 39. 48-42 14-19 40. 31-27 19-23 41. 49-43 23-29 42. 43-39 29×49 43. 50×48 10-15 Nei 44.27-21 11×31 45.42-37 31×42 46.48×37 wurdt itkamp. 44. 27-22 4-9 45. 42-38 9- 13 46. 48-42 11-16 47. 38-32 13-19 48. 32-27 15-20 49. 42-37 19-24 50. 22-18 24-30

Wyt kin no it bêste yn de hoeke in daamhelje, skiif 16 oanfalle, slaan op fjild 46 en de fang stiet klear.

51. 18-13 30-34 52. 13-9 34-40 53. 9-4 40-45 54. 27-22 45-50? De earsteblunder yn de partij, 16-21 hie moatten. Wyt wint troch 55.4-10 55. 22-18? 50-11 56. 37-32 16-21 57. 32-27 21×32 58. 4-15 11-16 59. 15×2 16×20 mei kamp.

Oplossingen problemen

Nû.1 50-45, 22-17, x23, x25, x34, x34
Nû.2 34-29, 29-24, x11, x24, 43-39 etc.
Nû.3 34-30, x47, 28-22, 44-40, 40-34, x21, 50-44, 45-40, x15
Nû.4 39-33, 30-25, 33-29, 25-20, 29-24. x10, 10-5, x50

En twa nijen fan Hiele Walinga. 

Nû.5 sw.1, 13, 15, 17, 18, 21, 25, 28
wyt 26, 34, 37-39, 42, 44

Nû.6 sw. 4, 5, 8, 18, 19, 22, 32, 36, 45
wyt 15, 20, 25, 41, 43, 44, 49, 50

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH  Jutryp
groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator