Rubryk 26-1-2024

doorfriesdammen

Rubryk 26-1-2024

Moarn begjint it kampioenskip fan Fryslân. Twa dammers hawwe dizze ieu de titels ferparten: Taeke Kooistra en Jelle Wiersma. Kooistra is mei 19 titels rekôrhâlder, mar de lêste seis kearen wie it hieltiden Wiersma, dy’t de teller no op 10 stean hat. As kin Marten Walinga, dy’t yn 2000 syn ienige titel helle, foar in ferrassing soarchje? Wylst broer Siebe der in pear jier lyn ek hiel tichteby wie. En flak Henk Haanstra ek net út no’t hy mei de Grutmaster-winst yn Frjentsjer syn earste echt grutte priis pakt hat. Okkerdeis by it Klupkampioenskip sette Wiersma wol wer de toan, troch as earste-boerd-spiler fan Skearnegoutum alle trije spullen te winnen. De beide Walinga’s en ek Kooistra moasten bûge.

J.Wiersma – M.Walinga, Easterein 13-1-24, Klupkamp., 2-e omloop, 1-e boerd 


Nei 17. …2-7 longere swart op 31-27 fan wyt. Dizze set lei wol yn de reden. Dan hie swart úthelle en twa dammen krigen mei in prachtige kombinaasje. 18.31-27? 16-21!  19.27×16 19-24!  20.34×5  17-21  21.5×22 18×47  22.48×46 7-12 23.16×18 8×50  24.26×17 13-18 25.17×19 9×49 Wiersma fertroude 31-27 net, sûnder de kombinaasje te sjen en struts  18.34-30 

T.Kooistra – J.Wiersma, Easterein 13-1-24, Klupkamp., 1-e omloop, 1-e boerd 

1.32-27 19-24 2.31-26 20-25 3.37-31 17*37 4.41*32 11-17 5.34-30 25*34 6.40*20 14*25 7.35-30 25*34 8.33*35 15-20 9.32-27 17*37 10.47*27 7-11 Wyt makket terjochte dalliks romte. 11.27-22 18*27 12.31*22 12*32 13.38*27 11-17 14.27*7 2*11 15.42-37 8-12 16.37-31 12-17 Dizze matsjedoaren komme goed troch de iepening. 17.39-34 16-21! Wiersma makket spul. It deeglike 17. ..10-15 kin fansels ek. Wyt kin tichtstrike, mar kiest 18.43-38 21*41 19.46*37 1-7 20.37-31 9-14 21.44-39  Fansels net 21. ..20-24 om de plakker 26-21. Wyt wol tebek mei 34-30, dus 21. ..20-25 22.35*15 5*25 23.31-27 17*37 24.26-21 11*31 25.36*47 En hat Kooistra de rún wer op stâl. 25. ..13-19 26.38-32 7-11 27.39-33 19-24 28.32-27 24*44 29.45*43 25-30 30.47-41 11-16 Wyt moat op swart syn dûbele hoeke oan. Dat liket in dreech ferhaal. 31.48-42 14-20 32.41-37 20-25 33.37-32 10-15 34.43-39 4-9 35.32-28 liket net de bêste. Swart komt op fjild 45.  


35. .. 30-34 36.33*35 25*45 37.39-34 15-20 38.42-37 9-13 Hjir litte beide spilers stekken falle. 38.34-29 hie moatten. Swart pakt de kâns net. Nei 38. ..20-24 etc. kin swart sa trochrinne nei de dûbele hoeke fan wyt. 39.49-43 13-18 Wyt drige mei 27-21!, mar 3-9 wie better. It giet noch hieltiid lykop. 40.28*8 3*12 41.43-39 6-11 42.37-32 12-17 43.27*7 11*2 44.32-27 2-8  45.39-33 8-13 Swart lit no kamp lizze. 


46.33-29 13-18 47.29-23 18×40 48.50×10 as 46. ..20-25 47.27-22! 16-21 48.29-24! 25×23 49.22×24 en soe wyt noch winnen kinne. In daam op 5 en in hout op 25, mei swart net nei 15 mei de daam te kearen om 5-19! 46.33-28? 13-19 47.28-22 20-25 Wyt komt oan en moat in skiif jaan. 48.22-17 16*18 49.27-21 19-23 50.21-16 23-28 51.16-11 28-32 52.11-7 32-37 53.7-1  Kooistra hellet noch al in daam en wint it hout werom. 53. ..18-23 54.1*29 37-41 Mar it swarte hout op 45 is in net te nimmen behindering. 55.29-1 41-47 56.1-6 47-42 57.50-44 45*43 Kooistra gie troch de klok. Soks betsjutte it ienige punt foar de Skearnegoutumer Stadige Strikers tsjin Hartwert. Dy klup soe ek de oare twa omlopen winne en sa oertsjûchjend Klupkampioen wurde. 

Twa problemen fan Willem F. Bakker 


Nû.17 sw. 2, 4, 10, 11, 13, 17, 26 wyt 20, 28, 29, 38, 41, 47, 50 

Nû.18 sw. 2, 4, 7, 8, 13-15, 25 wyt 17, 22, 28, 29, 36, 38, 39, 41, 49 

Oplossingen noch net stjoere. 

Folkert Groenveld 

Riperwei 6 

8623 XH  Jutryp 

groenveldf@hotmail.com 

Over de auteur

friesdammen administrator