Rubryk 29-1-2021

doorfriesdammen

Rubryk 29-1-2021

Gewoanwei hie om diz’tiid it Frysk kampioenskip begien. De Frysk dammers tyngje der op dat soks fan it hjerst barde mei. In jier lyn wie der daalk al in ferrassing doe’t titelhâlder Jelle Wiersma yn de earste omloop te Hartwert dellein waard troch Tjerk Wijbinga. De Arumer einige letter sa as wenst yn de subtop en Wiersma soe de oare seis spullen noch winne en wer kampioen wurde. Wijbinga hie wyt.

1.32-27 20-25 2.27-22 12×32 3.38×27 17-22! Soks wurdt mar inkeld spile. 4.33-28 22×33 5.43×12 8×17 Nei 4.42-38 25-30 5.40×20 10×30 6.34×25 16-21 7.27×16 6×26 8.36×16 22-28 9.33×22 18×36 10.46×26 19-24 etc. is der ek lykwicht.  6.31-26 14-20 7.37-31 17×37 8.41×32 11-17 9.42-38 10-14  9. 13-18 is better. 10.32-27 17×37  11.31×42 7-11 12.38-32 2-8 13.32-27 5-10 14.42-37

13-18 15.48-43 18-22 16.27×18 19×17 17.37-31 8-13 18.34-30 25×34 19.39×30 20-25 20.44-39 25×34 21.39×30 15-20

Wyt kin oanfalle op de lange hoeke.

22.43-39 13-19  23.39-34 1-7 24.49-44 17-21 25.26×17 7×27 26.31×22 19-24 27.30×19 20×27 Swart hat wer romte. 28.35-30 16-21 29.30-25 11-16

30.40-35 21-26 31.34-30 6-11

31. ..16-21 32.36×6 6×26 kin ek.

32.44-40 11-17 33.40-34 17-21  Hjir hie 33. …3-8 moatten. No folget 34.34-29

Der driget 35.30-24 en36.25-20 

34. ..14-19? 35.50-44! 19×50 36.47-41 50×20 37.25×5. Dan mar  34. …26-31 35.29-24 14×34 36.30×39?  36.35×33 en der driget 33-28 mei skiifwinst.  Mar ek swart nimt net de goede kar  mei 36. .3-8 36. ..9-13 wie de set. 37.45-40 9-14?? En kin no daalk opjaan. 38.25-20 14×43 39.47-42 43×41 40.46×6

De winners fan de krystpuzzel binne nei lotting. Sy kinne in pryske ferwachtsje.

1. G. Schilstra, Boalsert;

2. S. van Steinvoren, Dronryp;

3. K.Wiersma, Nij Beets;

De problemen foar de ledderwedstriid, allegearre fan Stellinga-Baron.

Nû.15 sw. 3, 9, 11, 14, 17, 19, 26, 27, 45

wyt 23, 28, 34, 37, 46-50

Nû.16 sw. 5, 9-12, 15-17, 19

wyt 25, 29, 31, 32, 35, 39, 41, 44, 47

Nû.17 sw. 6, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 26

wyt 28, 31, 37, 40, 42, 43, 45, 46

Nû.18 sw. 7, 11, 13, 14, 20, 21, 24, 26 wyt 22, 32, 34, 38, 41, 44, 48, 49

Oplossingen stjoere foar 12 febrewaris.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator