Rubryk 3-2-2023

doorfriesdammen

Rubryk 3-2-2023

Nei de earste twa omlopen fan it Frysk kampioenskip hat Taeke Kooistra, rekôrhâlder mei achttsjin(!) titels, as ienige de folle twa punten. De beide promovendi Dicky van der Meer en Folkert Groenveld koenen it net risse. Van der Meer rûn yn in luzich slachje. Nei 38.40-35? folge Kooistra mei

38. ..19-23! 39.33×13 24-30 40.35×24 16-21! 41.27×7 7×30

Swartspiler Folkert Groenveld hie kamp meitsje kinnen yn de twadde omloop mei

45. ..13-19  46.47-41 1-6 (driget 7-12) 47.39-33 7-12! 48.22×2 11-16  49.2×30 25×21 50.26×17 16×8 51.45×25 mar der folge 45 ..1-6? 46.27-21 11×31 47.26×37 6-11 (der drige 22-17) 48.37-31 11-16 49.39-33 13-19 50.22-18! 19×17 51.31-27 17×37 52.47×27 en swart komt oan.

Kampioen Jelle Wiersma ferlear yn de earste omloop ferrassend fan Henk Haanstra. Mar koe nei in spektakulêre partij tsjin Hein de Vries in punt telle.J.Wiersma – H.de Vries, Aldegea-SWF, 28-1-2023, twadde omloop PK1.31-26 20-25 2.37-31 14-20 3.32-27 17×37 4.41×32 11-17 5.47-41 19-24 6.34×14 10×19 7.32-27 17×37 8.41×32 12-17 9.33-28 7-11 10.35-30 25×34 11.39×10 5×14 12.43-39 16-21 13.46-41Twa dryste setten, mar wol de bêsten.13. ..2-7 14.39-33 18-22 15.32×12 7×18 16.40-35 18-22  It spul wurdt op skerp setten en in ûntlading kin net útbliuwe

17.33-29! 19×46 18.35-30! 46×35 19.45×5 21×45 20.5×20 9-14 Swart kin de dasam mei lyk hout wer ôfnimme en it einapul is lykweardich. 21.20×22 8-13 22.22×9 3×14 23.26-21 1-7 24.36-31 4-9 25.31-26 9-13 26.50-44 45×43 27.48×39 13-18?  Hjir giet it mis mei swart. Nei 27. ..7-12 28.21-17 (ferpl.) 12×21 29.26×17 14-20 30.39-33 13-18 31.17×19 20×18 rint it kamp.28.39-34 14-20 29.49-44 18-22 30.21×23 7-11 31.23-18 11-16 32.26-21 16×27 33.18-13 27-31 34.13-9 31-36 35.9-4 36-41 36.4-10 41-46 37.10×50 6-11 38.44-39 46-37 39.39-33 11-17 40.50-45 37-26 41.34-30 26-37 42.30-25 Swart mei noch ien kear mei de daam, mar hat gjin plak mear.

Twa problemen fan Stellinga-Baron

Nû.17 sw. 1, 4, 12-14, 19, 20, 23, 36 wyt 6, 25, 32, 33, 38, 39, 41, 43, 44

Nû.18 sw. 1, 2, 4, 8, 10, 12-14, 36 wyt 22, 24, 25, 28, 32, 42, 43, 47, 49

Oplossingen noch net stjoere.
Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH Jutryp
groenveldf@hotmail.com


Over de auteur

friesdammen administrator