Rubryk 3-5-2019

doorfriesdammen

Rubryk 3-5-2019

By it yngean fan de lêste omloop fan it kampioenskip lei Marten Walinga in heal punt efter op titelhâlder Jelle Wiersma. En wie sa de ienige dy’t him noch benei komme koe. Dan moast der wol in risseltaat komme tsjin Taeke Kooistra. Wylts Jelle Wiersma tsjin Henk Haanstra siet. Beide spullen gienen lyk op. It brekpunt by Walinga-Kooistra kaam op de 42-e set

Der folge 42.38-32 23-29 43.39×19 20×18 En wyt komt letter oan 44.45-40 15-20 45.40-34 20-24 46.34×14 10×19 47.50-44 19-24 48.44-39 18-23

Troch 42.39-34 17-21(ferpl.) 43..26×17 23-28 44.38×18 20-24 45.34×14 15×11

46.45-40 (35-30 ferliest) 17-22 47.40-34 17-22 48.34-29 10-14 49.50-45 is kamp.

Tagelyk hie Wiersma yn syn partij tsjin Haanstra in minne set ôflevere

En spile 37.24-20 Hjir hie 48-43 moatten. Swart kin mei skiif 12 nei de daam rinne. 37. ..1-7 38.46-41 12-17 39.48-43 17-21 40.26*17 7*27 41.43-39

Nei 41. ..4-10 42. 20-15 16-21 43.15×4 21-26 44.4×31 26×26 is it út. 41. ..16-21

Swart wol net ûnder de twa skiven rinne om de plakker 20-15-10-5. 42.39-34 21-26 43.36*16 6*26 44.34-29 27-32 45.29-23 32-38 46.23-18 38-43 47.18-12 43-48

Wyt kin noch in daam helle, mar stiet oan alle kanten ferlern. Op 48. ..12-7 as 12-8 folget 49.48-25 48.20-14 4*24 49.12-7 48-43 50.7-1 43-21 50.7-2

50. ..24-30 En net daalk 43-32, dan slaat wyt 2×15 51.2*35 43-32 52.35*31 26*46 Wilens hie Walinga al ferlern fan Kooistra en mocht Wiersma lykswols de felisitaasjes foar syn sawnde titel krije.

Foarearst wie dit de lêste rubryk. Nei de simmer ek de útslach fan de ledder.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator