Rubryk 6-12-2019

doorfriesdammen

Rubryk 6-12-2019

It persoanlik kampioenskip yn de ‘tredde acht’is al begûn. De grutte kanonnen komme yn febrewaris yn aksje. Ien der fan is Taeke Kooistra fan Hartwert. It wie foar him net maklik om de earste kear kampioen te wurden. Mar dernei wie der ek net mear te hâlden. Kooistra rint der fier út mei 18 kampioenskippen. Werom nei 24 febrewaris 1986 te Ferwert. Yn de 7-e en lêste omlooop gie it tsjin Willem Folkert Bakker (wyt), ek al faak kampioen en in baas dammer. 

It soe in bjusterbaarlike partij wurde, dy t net yn ien rybryk te besprekken is.

1.34-30 20-25 2.31-26 25*34 Fan alle dammers wie Bakker perfoarst it meast thús yn dizze iepening, mei benammen de slach op de tredde set. 3.44*24 14*344.40*29 19-23 Fansels hie Kooistra him goed taret. 5.50-44 23*34 6.39*30 15-207.44-39 20*40 8.35*44 10-15 9.44-40 9-14 10.40-35 14-20 11.37-31 3-9! 

Gjin misse set, mar ferrassend en bepalend foar in grut ferrin fan de partij. 11. …20-24 leit mear yn de reden. 

Wyt nimt ek net de maklikste wei troch12.32-27. 12.41-37 9-14 13.46-41 20-25en stiet de ôfruil oerdwers ta. Mooglik wie 13. …13-19 14.33-29 5-10! 15.29×9 14×3 14.35-30 25*34 15.33*35 14-2016.49-44 18-23 en dan 23-29 17.39-33 20-24 om te skoarjen. 18.44-40 17-21skerp, net ôfruilje troch 18. …13-19 19.33×13 12×14 19.26*17 16*18

20.31-26 11-17

It stiet der moai op. Nei 21.36-31! hie swart it dreech hawn. 21. ..5-10? om 26-21 etc., 21. …15-20? om 32-28 etc. en ek 21. …4-9 as 17-22? om 43-39 etc.

21. …6-11 is ek al net goed, om 43-39, 26-21 etc. 21. …7-11 22.26-21 17×26 23.33-28 13-19 (ferpl.) 24.32-27! 32×21 25.41-36!! 21×37 26.36×20 15×24 27.42×11 En is dus ferplichte 21. …4-10

Mei bygelyks 22.33-29 23×34 23.40×20 15×24 24.31-27 10-15 25.27-22 18×27 26.32×21. De partij ferrûn fierder mei

21.33-28 13-19! 22.28-22!

22. …17*28 22. …18×27 23.32×21? 12-18! 24.21×3 4-10! 25.3×20 10×50

23.32-27 15-20 Nei 23.43-39! siet it spul wer fol mei drigingen. Swart kin troch 23-29 in skiif foar bliuwe, mar dat liket al te dryst. 24.27*9 4*13 25.37-32 5-10

26.26-21 is in pracht-set. Op 6 as 7-11 folget de plakker 40-34 en op 10-15 komt de daamslach nei 21-16! 23-29 kin net om earst 40-34 en dan 35-30 etc.

Fansels kin 13-18 net om 32-28. 

Nei 10-14 folget 32-27 mei in protte drigingen en wat te tinken fan 26. .24-29 

27.35-30! 13-19 28.30×28 18-22 29.28×17 7×16 30.38-33 8-13 (need-setten fan swart) 31.32-28 etc. Der folge

26.41-37 10-15 27.37-31 20-25 28.31-27 13-19 29.42-37 7-11  30.43-39! en bgl. 7-11 31.36-31 11-16 32.26-21 mei better spul foar wyt. 30.37-31 8-13 31.27-21 24-30 32.35*22 18*16 Troch dizze ôfruil binne de grutste tûkelteammen foar swart út de partij. It spul kriget in mear posysjoneel karakter. 33.32-27 

19-24 34.40-35 12-17 35.27*7 1*1236.38-32 12-17 37.32-27 17*3738.47*27 11-17 39.27*7 2*11

40.31-27 13-18 41.43-39 18-2242.27*18 16-21 43.26*17 11*13

En sa giet it op nei it einspul dat we de oare kear besjen sille.

Nû.9 sw. 4, 8, 9, 12, 21, 27, 36
wyt 15, 19, 20, 38, 39, 42-44

Nû.10 sw. 4, 7, 8, 10, 11, 16, 18, 41
wyt 20, 27, 30, 32, 36, 38, 40, 47

En twa nijen, ek al fan Willem Bakker.

Nû.11 sw. 2, 4, 10, 11, 13, 17, 26
wyt 20, 28, 29, 38, 41, 47, 50 

Nû.12 sw. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 20, 21
wyt 18, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 46

Oplossingen stjoere foar 20 desimber.

Folkert Groenveld
Riperwei 6
8623 XH  Jutryp
groenveldf@hotmail.com

Over de auteur

friesdammen administrator