Útslach Fryslânkup

doorfriesdammen

Útslach Fryslânkup

Hjirbij de utslaggen fan de eerste ronde fan de Fryslankup.

Willem Hoekstra (wint mei Frysk)   –   Bernard Kroon (wnf)        1/2  – 1/2

Liuwe Westra                        –                   Bauke Bos                              1 – 0

Sybren Dyk                            –                   Siebe Walinga                       0 – 1

Cor Kooistra                          –                   Sjouke Attema                      1 – 0

Tjerk  Wijbinga                     –                   Leo Altena                             1 – 0

Fedde Wiersma                   –                   Teake Kooistra                       0 – 1

Hein de Vries                       –                    Marten Walinga                   0 – 1

Dicky v/d Meer                   –                    Marcel Altena                       1 – 0

Jappie de Jong                    –                    Piet Skma                               1 – 0

Frans Kingma                      –                  Sietse de Jong                       1 – 0

Herman t/w/v  Scheltinga –                  Rein Jan Walinga                    0 – 1

Pieter Hoogterp                  –                  Klaas Wiersma                        1 – 0

Willem Schaap                      –               Folkert Groenveld                   0 – 1

13 dammers sitte der freed 25 novimber yn de koker foar de twadde ronde fan de Fryslankup. Ien dammer hat in steand nummer.

Over de auteur

friesdammen administrator