Categorie archief Rubryk

doorfriesdammen

Rubryk 22-3-2019

Yn neifolging fan Alexander Georgiev en Hans Jansen komme der mear ‘hoekse dammers’ nei it Fryske Spul.By it Fryslân Open en ek okkerdeis it kampioenskip fluchdamjen litte sokken as Auke Zijlstra, Jan van Dijk en Frederik Bos harren sjen. En net samar efkes, se dogge mei om de heechste plakken. Frederik Bos, yn it ferline noch lid fan Frysk damklup ‘Schots&Scheef’ út Schagen, behelle mei in oerwinning op Jan van Dijk yn de lêste omloop fan it Fryslân Open in hiel kreas dield twadde plak. Hy spile op 1 maart mei wyt.

1.32-27 19-24 2.31-26 24-29 3.34*23 18*29 4.33*24 20*29 5.39*19 13*24 6.40-34 17-21 7.26*17 12*32 8.38*27 11-17 9.43-38 15-20 10.34-30 20*40

11.50*19 14*23 Nei 9×29 komme der in protte drigingen yn it spul. 12.44-40 8-13 13.40-34 13-19 14.34-30 23-29!? Al te gau offerets wart in skiif. 15.30*28 17-21 16.38-32 7-11 Wyt hat al in hout foar, mar in protsje ‘wylde skiven’. 17.48-43 10-15 18.43-39 9-14 19.39-34 14-20 20.49-44 3-9 21.44-40 19-23 22.28*19 20*18 Mei 9-14 hienen der mear tûkelteammen west. 23.34-30 9-14 24.27-22 18*38 25.37*39 21-27 Wyt like fêst te stean yn de lange hoeke en jout it hout wer werom. 24.40-34 wie better. No is de partij yn it lykwicht. 26.42-38 2-7 27.38-32 27*38 28.39*37 16-21 29.37-31 21-26 30.36*16 6*37

31.41*32 7-12 32.32-27 14-19 33.30-25 19-23 34.46-41 11-16 35.41-37 12-17 Beide spilers bopuwe evenredich oan harren posysje. 36.27*7 1*12 37.40-34 15-20! Ôfruilje troch earst 23-29 liket better. 38.25*14 4*44 39.45*43 12-17 Daalk 37-31 is it bêste. Swart moat dan tebek ôfruilej en ferliest tempo. 40.35-30 5-10 Ek swart fynt yn dizze beslissende fase net de bêste set: 16-21.  41.43-38 Sa wurdt de skiif op 23 sterker

Mei 41. ..17-21 wurdt it noch dreech kamp te heljen foar wyt 42.37-31 en 37-32 ferlieze gau. In logysk ferfolch is 42.47-41 21-26 43.38-32 16-21 44.32-28 23×32 45.37×28 21-27 46.28-23 27-32Swart is earder op de daam, mei noch in moai einspul.  41. …16-21? 42.38-32 10-14 (21-26? 32-28!) 43.47-41 21-26

44.32-28 23*32 45.37*28 17-21     46.41-37 21-27 47.37*17 26-31 Wyt komt in hout foar 48.17-11 31-37 49.11-6 37-41 50.6-1 41-47 51.1-45 De swart daam hat gjin plak. 51. ..14-19 52.30-25 47-36 53.45-1 36-13 54.1-7

Foar de ledderwedstriid

Nr.23 sw. 8, 9, 11, 16, 20, 24, 30, 31

wyt 18, 28, 40, 42, 43, 47

Nr.24 sw. 5, 8, 13, 16, 18, 19, 26, 28

wyt 15, 25, 35-37, 40, 41, 45, 47

en twa nijen fan Willem F.Bakker.

Nr.25 sw. 9, 14, 19-21, 25, 26

wyt 22, 28, 29, 37, 39, 40, 44

Nr.26 sw. 7, 9, 12, 14, 23, 26, 29

wyt 32, 34, 37, 41, 44, 47

Oplossingen stjoere foar 5 april.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 8-3-2019

Ferline wike waard te Frjentsjer it seisde Fryslân Open ferspile. Ferskate toppers út it hoeks damjen dienen ek mei sa as de mearfâldich wrâldkampioenen Alexander Georgiev en Alexander Shvartsman, Jean Marc Ndjofang en Hans Jansen. Wrâldkampioen Marten Walinga einige krekt foar Frysk kampioen Jelle Wiersma, Taeke Kooistra, Georgiev en de ferrassing Frederik Bos. De hoekse dammers melde har mear en mear by de top fan it Frysk spul. De fjouwer heechsten spilen it grutmastertoernooi en Wiersma moast yn in barraazje tsjin Georgiev opnimme om de titel. Wiersma hat wyt. 1. 31-26 19-24 2. 37-31 24-29 3. 39×19 13×24 4. 41-37 20-25 5. 46-41 14-20 18-23 better. 6. 34×14 4×24 7. 33-28 earst moat 31-27, no hie 16-21 kind.     7. …9-13 8. 31-27 24-30 9. 35×24 20×29 10. 28×30 25×34 11. 44×24 en Georgiev nimt de kombinaasje nei de daam

11. ..16-21 12. 27×16 17-21 13. 26×19 6×46 14. 24-20 13×24 15. 20×29 12-17 16. 40-35 17-22 17. 32×12 2×22 Mar rekket dy kwyt mei in skiif efter. 18. 41-36 46x28x30 19. 35×24 8-12

En sil efkes letter opjaan.

Yn de mastergroep gie it om priis en preemje tusken Fries om utens Auke Zijlstra fan Utert en Jan van Dijk.Nei 25. …11-16 helle Zijlstra út.

26.38-33! 36×20 27.30×10 5×14 28.25×5 Trije houten efter en nei 28. ..4-10 29.35-30 21-26 11.40-35 14-20 31.5×25 4-10 29.35-30 21-26 30.40-35 14-20 31.5×25 8-12 32.50-44 9-14 33.25×9 9-14 34.30-24 14×34 35.44×24 is de daam der wer ôf en lyk hout. Mar wyt kin sa nei de daam rinne.

Twa problemen fan Hiele Walinga

Nr.23 sw. 8, 9, 11, 16, 20, 24, 30, 31

wyt 18, 28, 40, 42, 43, 47

Nr.24 sw. 5, 8, 13, 16, 18, 19, 26, 28

wyt 15, 25, 35-37, 40, 41, 45, 47

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 22-2-2019

Jelle Wiersma fan Wommels is op ‘e nij Frysk kampioen wurden. Foar de tredde kear op in rige en mei elkoar al sawn titels. Hy komt sa stadichoan yn it rychje matsjedoaren Sjoerd Tigchelaar en Dirk H. de Vries elk 10 titels, Stinus v.d. Goot mei 12 titels en wa wit hellet er Taeke Kooistra nochris yn dy’t der fier út rint mei 18 kampioenskippen.

Op 16 febrewaris wienen de lêste twa omlopen yn Aldegea-SWF. Wiersma stie in heal punt foar op Marten Walinga en in fol punt op Kooistra. Wiersma soe winne fan Kooistra en Walinga fan Henk Haanstra. Dyselsde Haanstra wûn wer fan Wiersma. Lykswols wie de titel binnen doe’t Kooistra fan Walinga wûn. De winst yn de seisde partij mei swart tsjin Kooistra wie dus beskiedend. 1.32-27 20-25 2.31-26 14-20  3.37-31 17×37 4.41×32 16-21 5.26×17 12×41 6.46×37 11-16 7.36-31 7-12 8.34-30 25×34 9.39×30 1-7 10.30-24 19×30 10.30-25 9-14 11.33-29 19×39 12.43×3411.35×24 20×29 12.33×24 16-21  13.31×11 07×16   14.40-35 12-17 Oanfalle op elkoars lange hoeke.15.44-40 17-21 16.49-44 10-14 17.44-39 14×34 18.39×30 21-26 19.30-25 9-14 Der drige 25-20, 32-27 en 38-33. 20.40-34 18-22 21.32×12 13×11 22.34-30 26-31 23.37×26 16×36 De kar 24-20 is misskien wol better mei hiel oars spul. 24.38-33 8-12 25.33-29 12-17 26.43-38 11-16 27.42-37 14-19 Swart keart de ôfruil troch 38-33. 28.29×9 3×14 Op ‘e nij is 30-24 mooglik. 29.50-44 17-21 30.30-24 14×34 31.44×24 21-26 32.45-40 6-11 33.40-34 11-17 34.34-29 17-22 Wyt kin net mear tebek ôfruilje en moat wol 35.38-33 36×38 36.48×17 16×18 37.24-20 15×24 38.25×12 2×22

39.47-41 is net goed. Nei 39.35-30 22-27 40.33-28 27-31 41.30-24 31-36 42.28-22 26-31 43.22-17 31-37 44.47×27 36-41 45.17-11 41-46 46.24-20 46-41 (46-28? om 20-14!) kriget wyt it ek dreech. 39.29-24 22-27 40.35-30 27-31 41.33-28 31-36 42.28-22 26-31 43.22-17 31-37 44.47×27 36-41 45.17-11 41-47 46.11-6 47×50 47.27-21 50-45 48.6-1 45-50 49.1-23 (1-6? om 4-9) 4-10, wyt jout op

Nr.19 sw. 2, 6, 9, 12, 23, 28, 30, 33

wyt 16, 37, 41, 42, 45, 47, 48

Nr. 20 sw. 4, 8, 18, 19, 23, 24, 26, 28

wyt 25, 37-44

En twa nijen fan Willem F. Bakker

Nr.21 sw. 2, 6, 8-10, 14, 20, 25

wyt 11, 17, 21, 34, 37, 40, 43, 47

Nr.22 sw. 2, 6, 7, 8-14, 19

wyt 16, 25, 30, 33-37, 49

Oplossingen stjoere foar 8 maart.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 8-2-2019

Titelhâlder Jelle Wiersma hat by it Frysk Kampioenskip nei twa omlopen as ienige de folle twa punten. Taeke Kooistra en Marten Walinga folgje op in heal punt. Al kaam de lêste tsjin promovendus Pieter Hoogterp mei de skrik frij. Yn Hartwert op 2 febrewaris hie Hoogterp wyt.1.34-30 20-25 2.31-26 25*34 3.40*29 19-23 4.44-40 23*34 5.39*30 18-23 6.40-34 23-29! Meastal folget 14-20. 7.30*28 17-21 Wyt kin ek 33×24 en 34×23 is de bêste. 8.26*17 7*40 9.35*44 12-17 10.44-40 17-21 11.40-35 14-20 12.49-44 13-18 13.36-31 21-26 14.44-40 18-22 15.32*12 8*17 16.38-32 3-8 17.43-38 9-14 Wyt hat in mindere posysje mei folle skiven oer it midden. 18.35-30 8-12? 17-21 is better.

19.40-34 20*29 20.33*24 14*34 21.31-27 26*28 22.38*27 11-17 23.27*7 1*12 En daalk mei 42-38 de swarte foarpost oanfalle. 24.32-27 15-20 25.37-31 12-18 26.31-26 16*36 27.46*26 20-25 De mooglike oanfal 41-37-32 kin swart keare mei 25-30-35, x, 40, x en 10-15. 28.48-43 10-14 29.43-39 34*43 30.42*44 14-19 En de partij is wer yn it lykwicht. Wyt kin him better oan de âlde wiisheid hâlde; strike yn de sterke hoeke. 31.44-40 5-10 32.40-34 10-15 33.50-44 19-24 34.34*14 4*24 35.27-22 18*27 36.26*28 24-30 37.44-39 30-34 38.39*30 25*34 39.28-23 2-8 Elk hat in foarpost dy’t net fierder kin. 40.41-36 6-11 41.47-42 8-12 42.36-31 11-16 43.31-27 15-20 44.42-38 20-25 45.23-19 12-18 46.19*17 16*18 47.27-21 25-30 48.21-16 30-35 49.45*25 34-40 En drave nei de daam. 50.16-11 40-44 51.11-7 44-50 52.7-2 18-23 53.38-32 Hjir strykt swarte 50-28??

Mar swart sjocht de winst net 54.2-24 54.2-19! 23×14 55.32×23 is út. No is it kamp. Is dat ek sa nei 53. …23-29?

En twa nijen fan Hiele Walinga

Nr.19 sw. 2, 6, 9, 12, 23, 28, 30, 33

wyt 16, 37, 41, 42, 45, 47, 48

Nr. 20 sw. 4, 8, 18, 19, 23, 24, 26, 28

wyt 25, 37-44

Oplossingen problemen

Nr.15 1.43-39, 2.19-14, 3.41-36, 4.33-29

Nr.16 1.48-42, 2.20-15, 3.42-38

Nr.17 1.42-38, 2.40-35, 3.46-41, 4.38-32

Nr.18 1.30-25, 2.28-22, 3.42-37, 4.38-33

Oplossingen noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 25-01-2019

Op e nij is Hartwert e.o. klupkampioen wurden. En lyk as ferline jier wie it ferskil mei Nocht&Kriich fan Aldegea-SWF knikker op e kant. De Rûge Wolf’ fan Lollum koe him hanthavenje en De Skyfkes moasten degradearje.

Sa bleau it earste optreden fan de Blauhústers yn de Kampioensklasse ta ien jier beheind. Treddeboerd spiler Hein de Vries soarge yn de finale mei de winst op Aldegeaster Henk Haanstra foar it beslissende punt. Mar yn de twadde omloop rûn De Vries it op tsjin Jouke Algra. De Lollumer wie tsien jier lyn twads fan Fryslân en hat it Frysk damjen wat op in sacht sin setten. Lykswols is er it spul noch net ferleard.

1.32-27 20-25 2.27-22 17*28 3.33*22 18*27 4.31*22 12*32 5.38*27 11-17

6.27-22 17*28 7.34-30 25*34 8.40*27 14-20 Bekind spul en Algra mei wyt siket de oanfal op de dûbele hoeke.

9.42-38 20-25 10.37-32 7-11 11.39-33 11-17 12.27*7 2*11 13.35-30 25*34

14.33*35 19-24 15.36-31 10-14 16.38-33 13-18 Is sa de ôfruil oerdwers foar. 17.33-29 24*33 18.43*12 8*17 19.35-30 17-21 20.31-26 16*36 21.46*17 11*42

22.48*37 9-13 Troch al dat ôfruiljen giet de partij rap op it einspul ta. 23.30-25 15*35 24.45*25 3-8 25.37-31 8-12 26.31-27 12-17 27.27*7 6*8 28.41-37 8-12 29.37-31 14-20 30.25*14 13*15

En nei posysjoneel lavearjen komt it der wer op oan. Ferlies en winst lizze tichteby elkoar. 31.44-40 15-20 32.31-27 12-18 Better liket de ôfruil troch 12-17.

33.49-43 20-24 34.47-42

Mei de opbou troch 5-10 bliuwt it spul min ofte mear yn it lykwicht. Swart moat wol mei skiif 4 en dan kin skiif 18 net mear ferdigene wurde.

34. …24-30? 35.40*20 4-10 36.42-38 10*30 37.38-33 5-10 38.43-38

Nû.15 sw. 2, 3, 15, 22, 26, 30, 35

wyt 19, 29, 33, 37, 41, 43, 44

Nû.16 sw. 3, 7, 11, 12, 17, 18, 33, 39

wyt 19, 20, 37, 41, 44, 45, 47, 48

En twa nijen fan Willem F. Bakker.

Nû.17 sw. 3, 9, 11, 16, 24-26

wyt 23, 36, 37, 40, 42, 46, 49

Nû.18 sw. 7-10, 12, 15, 20, 21, 26

wyt 28, 30, 37, 39, 42-44, 48, 49

Oplossings stjoere foar 8 febrewaris.

Nei lotting binne de prizen fan de krystprobleemkes foar 1.Jan Schilstra, Boalsert; 2.Tjipke Smedinga, It Hearrenfean; 3.Auke Zijlstra, Utert.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com

doorfriesdammen

Rubryk 11-01-2019

Op de priisdammerij yn desimber te Lollum om It Rûge Boerd kaam Tjerk Wijbinga fan Arum tsjin Frysk kampioen Jelle Wiersma (swart) te sitten. Mei koarter spyltempo komme der dan moaie spullen op it boerd.

1.32-27 19-24 2.27-22 17*28 3.33*22 18*27 4.31*22 12*32 5.38*27 11-17

Faaks kiest wyt 2.31-26, no wurdt it spul dreech. 6.43-38 20-25 7.49-43 15-20 8.35*15 5*25 9.40-35? Mei 10-15 en de driging 24-30. 9.36-31 24-30 10.38-33

Wijbinga wykt ôf fan de téory 10.31-26

10. …30-35 11.42-38 20-24 Hjir wint swart 11. …13-19 12.31-26? 16×36 13.46×26 19-23! 14.33×24 35×22 etc.

ek 12.47(48)-42 19-24 ferliest wyt.

12.31-26 16*36 13.46*26 6-11 14.41-36

Swart kin úthelje mei 14. …25-30!!

15.34×23 11-16! 16.45×25 13-19 17.26×6 19×46 as 16.26×6 8-12! 17.6×19 9×49 18.27×18 3-8 19.45×25 8×39 20.43×34 49×5  En ek 15.45×23 17-21! 26×6 13-19! 17.40×18 8×46 13.6×8 46×29 19.33×24 14×34 wint swart

14. …8-12 15.37-31 17*37 Hjir lit wyt de kâns lizzen. Troch 15.37-32! 17×28 16.38×18 12×23 (as 13×22) 17.33-29 etc. 16.31*42 24-30 17.40*20 10*30

No is 45-40 in moaie set. 18.34-29 30*28 19.33*22 12*32 20.38*27 13-19

21.43-38 14-20 22.27-21 11*31 En derfolget in lykweardich middenspul om de posysjes. 23.26*37 19-24 24.37-31 7-11

25.38-32 24-30 26.31-26 3-8 27.42-37 9-13 28.37-31 11-17 29.32-27 17*37 30.31*42 8-12 31.42-37 12-17  32.37-32 13-18 Wyt hie ôfruilje moatten t32-27. Swart kin troch 33. …4-9 de net te kearen driging 17-21 yn it spul bringe. 33.48-42 4-10 34.47-41 20-24 34.45-40 is hiel sterk. 35.39-33 24-29 36.33*24 30*19 37.42-37 17-21 38.26*17 18*16

39.36-31 19-24 Swart mist de winnende kombinaasje 39. …35-40! 40.44×4 1-6 41.4×1 6-11 42.1×21 16×38 40.41-36

24-30 41.32-27? Mar no wol:

41. …30-34 42.44*24 25*23 43.45*25 23-28 44.27*29 10-15 45.25*5 1-6 46.5*1 6-11 47.1*21 16*47 En mei ien daam tsjin fjouwer skiven wint swart. 48.29-23 47-20 49.31-26 20-3 50.23-18 3-8 51.36-31 8*38 52.50-45 38-49

En twa problemen fan Hiele Walinga.

Nû.15 sw. 2, 3, 15, 22, 26, 30, 35

wyt 19, 29, 33, 37, 41, 43, 44

Nû.16 sw. 3, 7, 11, 12, 17, 18, 33, 39

wyt 19, 20, 37, 41, 44, 45, 47, 48

Oplossings noch net stjoere.

Folkert Groenveld

Riperwei 6

8623 XH  Jutryp

groenveldf@hotmail.com